Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Provoz tramvají ve Francouzské a Moskevské ulici byl po rekonstrukci tramvajové trati slavnostně zahájen
 

Provoz tramvají ve Francouzské a Moskevské ulici byl po rekonstrukci tramvajové trati slavnostně zahájen

Praha, 23. října 2013 – Zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Prahy 10 se zúčastnili slavnostního uvedení tramvajové trati do provozu ve Francouzské a Moskevské ulici, které proběhlo po komplexní revitalizaci oblasti. DPP zde rekonstruoval tramvajovou trať, dále došlo k rekonstrukci kanalizací, chodníků a vozovek a ostatních inženýrských sítí. Výluku tramvajového provozu se podařilo díky výborné koordinaci všech stran zkrátit o týden a celkem trvala šest měsíců.

 

„Dnešním dnem došlo k dalšímu posunu ve zkvalitnění pražské tramvajové dopravy, a to nejen pro cestující a obyvatele Prahy 10 a Prahy 2. Oceňuji zejména zkrácení všech tří výluk a také novou podobu a kvalitu tramvajových tratí,“ uvedl Jiří Pařízek, radní pro oblast dopravy.

Rekonstrukce zbylých inženýrských sítí a povrchů v Moskevské ulici bude pokračovat tak, aby již nevyžadovala žádnou dlouhodobou výluku tramvajového provozu, a přesto bude vše trvat méně, než je běžné v zahraničí.

„Tuto rekonstrukci hodnotím velmi kladně, v případě Francouzské a Moskevské se nám díky spolupráci všech stran podařilo realizovat klíčovou část inženýrských sítí a celou tramvajovou trať za pouhých 6 měsíců. Obdobné práce v zahraničí přitom obvykle trvají 12 až 22 měsíců, a po celou tuto dobu je vyloučena tramvajová doprava,“ dodal Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

"Naším cílem je vytvořit z této části Vršovic prodloužené centrum metropole, a tak zde vznikne nová obchodní promenáda se zcela novým členěním ploch pro auta, cyklisty a chodce, více místa pro odpočinek, více zeleně a méně bariér," prohlásila Ivana Cabrnochová, zástupkyně starosty Prahy 10 pro územní a strategický rozvoj a dodává: "Už příští rok v červnu bude toto místo patřit k nejpříjemnějším ulicím v Praze. V příštích letech bychom chtěli stejným způsobem obnovit oblast okolo zastávky Průběžná a ulici Vršovická.“

Na revitalizaci se kromě Dopravního podniku a Městské části Praha 10 podílely společnosti PVS, TSK, Pražská plynárenská, Strabag, Eurovia, Pragoprojekt a další.

Tramvaje opět v provozu v Badeniho ulici a na Evropské

Díky uspíšení přestavby křižovatky Badeniho x Na Valech v rámci tunelového komplexu Blanka došlo mj. ke zkrácení výluky tramvajové trati v Badeniho ulici, kam se vrátily původní linky. Tramvajový provoz se vrací i na Evropskou díky ukončení prací na ústí této ulice na Vítězné náměstí. Zde dojde k obnovení tramvajového provozu po Bořislavku, kde bude zřízeno provizorní obratiště pro obousměrné tramvaje.

Popis rekonstrukce tramvajové tratě

Po zahájení prací na rekonstrukci kanalizace v Moskevské ulici, která se nachází pod tramvajovou tratí, provedl Dopravní podnik v dubnu a květnu nejprve rekonstrukci kolejí ve Francouzské ulici. V průběhu této etapy bylo zrekonstruováno celkem 1 492 m kolejí mezi křižovatkami Francouzská x Blanická až Francouzská x Ruská a vyměněn vrchol kolejového rozvětvení křižovatky Francouzská x Blanická od Vršovic a rekonstrukce ovládání a vytápění rozjezdové výhybky. Trať je tvořena svrškem z příčných betonových pražců ve štěrkovém loži s krytem z litého asfaltu.

Pro zajištění lepší dopravní obslužnosti vzniklo v rekonstruovaném úseku ve směru do centra provizorní nástupiště Krymská, které bude Technickou správou komunikací v následujícím období nahrazeno definitivní úpravou. Po uvolnění prvních částí Moskevské ulice zahájil Dopravní podnik v srpnu práce na rekonstrukci tramvajové trati i zde. Tato etapa v sobě zahrnovala rekonstrukci 1 700 m kolejí mezi křižovatkami Moskevská x Francouzská až Moskevská x Minská. Trať je v celé délce tvořena konstrukcí na betonové desce (pevná jízdní dráha) s upevněním kolejnic systémem W-tram. Odvodnění tratě bylo napojeno na zrekonstruovanou stoku pod tramvajovou tratí. V prostoru sevřené zástavby mezi křižovatkou Moskevská x Francouzská a křižovatkou Moskevská x Heroldovy sady (tzv. „soutěska“) je navíc kolejiště odděleno od okolí osazením antivibračních rohoží. Povrch tramvajové trati v Moskevské ulici je tvořen ze žulové dlažby a z litého asfaltu. Součástí stavby byla i rekonstrukce vrcholu kolejové křižovatky Čechovo nám. x Minská v uzavřeném úseku, včetně vytápění výměn a signalizace polohy jazyků rozjezdové výhybky.

S ohledem na pokračování prací ostatních investorů na inženýrských sítích a MČ Praha 10 a TSK na projektu „Obchodní ulice Moskevská“ byla v místě dosavadních tramvajových zastávek „Vršovické náměstí“ postavena dvě provizorní nástupiště, která budou sloužit do dokončení všech prací a povrchů komunikací.

 

Kontakt pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace