Nacházíte se v sekci: Úvod » Služby » Pronájem pozemků » Pronájem pozemků pro parkoviště Balabenka
 

Pronájem pozemků pro parkoviště Balabenka

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem: Sokolovská č.p. 42/217, 190 22 Praha 9 (dále jen „Dopravní podnik" nebo „pronajímatel") vyhlašuje poptávkové řízení na pronájem níže specifikovaných částí pozemků pro provoz parkoviště (bez oplocení a buňky pro hlídače parkoviště) - dále také „předmět nájmu":

 

Lokalita: Parkoviště Balabenka (k.ú. Libeň, obec Praha)
Čísla dotčených pozemků: parc. č. 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133 a parc. č. 3134 zapsaných na listu LV 1439
Celková výměra předmětu nájmu (m2): 1 290 m2
Minimální požadovaná cena nájmu je stanovena na: 200,- Kč/m2/rok (bez DPH)

V případě, že máte zájem o pronájem tohoto parkoviště, je třeba zúčastnit se poptávkového řízení na výběr nájemce - viz postup dále.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku, ve které je povinen přesně identifikovat svůj podnikatelský subjekt a uvést nabízenou výši nájemného a doplnit veškeré požadované údaje a dokumenty a zaslat včas kauci – vše v souladu s níže uvedenou „Nabídkou uchazeče" (veškeré podmínky jsou uvedeny na stranách (listech) č. 1 až č. 6 tohoto dokumentu „Nabídka uchazeče") ke každému z poptávaných prostor. Tuto svoji nabídku je uchazeč povinen podat výhradně ve formátu a specifikaci dle stránek (listů) č. 1 – č. 6 tohoto dokumentu, kdy je povinen jej vytisknout, vyplnit všechny strany a podepsat všechny údaje vyznačené/podbarvené žlutou barvou (všechny stránky vytisknout a podepsat oprávněnou osobou uchazeče).

Nabídka uchazeče (xls) Situační plánek předmětu nájmu (pdf) Vzorová nájemní smlouva (pdf)

Hodnotící kritéria

a) splnění podmínek poptávkového řízení, b) navržená cena za pronájem – váha pro hodnocení: 100%

Kauce

Uchazeč je povinen zaslat na účet Dopravního podniku kauci ve výši blíže specifikované v dokumentu „Nabídce uchazeče“, a to tak aby byla připsána na účet Dopravního podniku nejpozději ke dni ukončení termínu pro předkládání nabídek - viz strana č. 1 „Nabídky uchazeče". V případě, že kauce nebude připsána na účet Dopravního podniku do výše uvedeného termínu, má Dopravní podnik právo takovou nabídku nehodnotit a z poptávkového řízení ji vyřadit. Další podmínky, týkající se této kauce a postup, jak kauci zaslat, jsou uvedeny na straně (listu) č. 4 „Nabídky uchazeče". V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí, propadá kauce Dopravnímu podniku.

Adresa pro podání nabídek

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
odbor Nemovitý majetek,
Sokolovská č.p. 42/217,
190 22 Praha 9 - Vysočany.

Případně podatelna Dopravního podniku na stejné adrese.
(pozn. sídlo Dopravního podniku se nachází naproti výstupu ze stanice metra Vysočanská)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě potřeby bližších informací či vysvětlení případných nejasností využijte kontaktní e-mail: vrbova@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace