Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Kvalita » Program kvality služby
 

Program kvality služby

Na základě trendu podporovaného Mezinárodním svazem veřejné dopravy (UITP) a praktických zkušeností partnerského pařížského dopravního podniku jsme v roce 1997 založili Program kvality služby.

Program vychází z požadavků normy ČSN EN 13816, popisující hlavní provozovanou činnost „Veřejná přeprava osob“.

Vaše potřeby a očekávání realizujeme pomocí následujících kritérií – standardů kvality.

Standardy kvality:

Přesnost provozu
vyplývá z požadavku cestujících na přesnost a spolehlivost dopravy a vychází z dodržování jízdních řádů.
Informování veřejnosti
vychází z nároků a potřeb cestujících na informace, zahrnuje kompletní a komplexní poskytování aktuálních a srozumitelných informací.
Přijetí cestujících
zahrnuje požadavek veřejnosti na profesionální úroveň našich zaměstnanců při jednání s cestujícími.
Stejnokroj
vyžaduje sledování vzhledu stejnokrojových součástí za účelem označení a určení zaměstnanců DPP, kteří jsou povinni stejnokroj užívat.
Funkčnost jízdenkových automatů na zastávkách povrchové dopravy
zohledňuje požadavek na širší možnosti nákupu jízdenky, zahrnuje nejen celkovou funkčnost a spolehlivost výdejního zařízení, ale i úplnost informačních prvků na automatech.
Dostupnost a komfort bezbariérových zařízení v metru
vychází z nutnosti přiblížení veřejné dopravy především cestujícím se sníženou schopností pohybu a orientace. Sleduje provozuschopnost osobních výtahů a plošin ve stanicích metra a také komfort při jejich používání.
Plnění grafikonu dopravy
vychází z požadavků na spolehlivost a sleduje dodržování plnění objemu plánovaných kilometrů v provozu metra, tramvají a autobusů.
Dostupnost přepravy ve stanicích metra
vychází z požadavku umožnit přepravu cestujících v metru v rámci provozního dne.
Čistota a vzhled vozidel
sleduje čistotu interiéru a exteriéru vozidel bezprostředně po provedení úklidu a v běžném provozu.
Bezpečnost provozu
sleduje vývoj počtu mimořádných událost, a dále v metru viditelnost a použitelnost tlačítek nouzového zastavení vlaku na nástupištích metra.
Energetická náročnost provozu
sleduje spotřebu trakční energie na jednotlivých linkách metra, a dále produkci nepřímých emisí CO2 při cestováním metrem v porovnání s produkcí emisí CO2 při používání individuální automobilové dopravy. Sleduje stáří vozového parku autobusů.

Jednotlivé standardy kvality průběžně vyhodnocujeme a analyzujeme. Výsledky mají z dlouhodobého hlediska převážně vzestupný trend a upozorňují nás na oblasti vhodné pro další zlepšování kvality námi poskytovaných služeb.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace