Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Profil společnosti
 

Profil společnosti

Městský dopravní podnik byl založen 1. září 1897 pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V té době se kromě provozování městské hromadné dopravy zabývaly i výrobou a distribucí elektřiny. V roce 1946 byly Městské podniky pražské po znárodnění energetiky a postupném oddělení elektráren, plynáren a vodáren přeměněny na Dopravní podniky hlavního města Prahy. Název podniku, jeho organizace a řízení se v pozdějších letech několikrát změnily. V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha.

Jsme také akcionářem v obchodních společnostech, jejichž činnost souvisí s dopravou.
Věnujeme velkou pozornost zvýšení kvality služeb, a to od nabídky jízdenek, sítě předprodejních míst a automatů, pravidelnosti dopravy, zavádění preference MHD, možnosti parkování na záchytných parkovištích P+R až po celkovou komunikaci s cestujícími.

 

Metro

metro Síť metra tvoří páteř celého systému MHD a cestující mohou využívat 61 stanic na třech linkách A, B, a C, jejichž délka činí 65,2 km. V souladu s trendem zpřístupnění dopravy i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou stanice uvedené do provozu v poslední době vybaveny výtahy nebo bezbariérovým přístupem. Vozový park čítal k 31. 12. 2013 celkem 730 vozidel, rozmístěných ve 3 depech: Kačerov, Zličín a Hostivař. V pražském metru se používají dva základní typy vozů spojovaných standardně do pětivozových souprav. Vozy typu M1 zajišťují provoz na lince C a jsou vypravovány z depa Kačerov. Druhý používaný typ, zajišťující provoz linek A a B, nese označení 81-71M a jedná se o vozy vzniklé rekonstrukcí starších sovětských vozů typu 81-71.

Tramvaje

tramvaje Provoz na síti tramvajových tratí o délce 142,4 km k 31. 12. 2013 zajišťovalo 22 denních a 9 nočních linek, jejichž souhrnná délka činila 510,4 km. Dopravní podnik má 948 provozních tramvají, z toho je 581 nízkopodlažních. Tramvajových vozoven má Dopravní podnik 7 – Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice a Žižkov. Vozový park tramvají tvoří klasické jednosměrné tramvajové vozy řady T a druhou skupinu tvoří vozy článkové. Jednotka Provoz Tramvaje zajišťuje také provoz na lanové dráze na Petřín a lanové dráze v ZOO v Troji. Trať lanové dráhy na Petřín má délku 510,4 m a překonává výškový rozdíl 130,45 m. Sedačková lanová dráha v Zoologické zahradě je jednolanová oběžná lanová dráha s pevnými závěsy. Její šikmá délka je 105,9 m a překonává výškový rozdíl 50,1 m.

Autobusy

autobusy Ke konci roku 2013 provozoval Dopravní podnik v systému Pražské integrované dopravy (PID) 82 % výkonů městských autobusových linek a 10 % výkonů příměstských autobusových linek (ostatní výkony zajišťují soukromí dopravci). Dopravní podnik provozoval na komunikační síti o délce 829 km 148 autobusových linek. Úhrnná délka všech linek činila 1 678,3 km. Z celkového počtu 1 255 autobusů je 830 vozidel nízkopodlažních. Autobusových garáží má Dopravní podnik 5 – Klíčov, Vršovice, Kačerov, Hostivař a Řepy.

Prioritami postupné obnovy vozového parku autobusů je nákup nízkopodlažních vozidel pro zajištění přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále snižování emisí nákupem nových vozů s nízkoemisními motory (EEV) či testováním alternativních pohonných systémů. Pro zvýšení ekonomické efektivity provozu je zvyšován podíl kloubových vozů pro zatížené linky a zároveň jsou rozvíjeny midibusové linky v místech s nižší poptávkou nebo omezenou průjezdností.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace