Nacházíte se v sekci: Úvod » Kontakty » Časté dotazy » Proč je nám ve vozech MHD někdy zima a někdy zase příliš teplo?
 

Proč je nám ve vozech MHD někdy zima a někdy zase příliš teplo?

Tepelná pohoda je celoročním tématem. Topení je zcela nezávislé na vůli řidiče, to, že je někdy ve voze zima, je způsobené například technickým problémem vozu nebo pouze tím, že vůz teprve vyjíždí na trať.

Otázka vytápění vozidel MHD je celkově velmi zajímavá. Už ze samotné podstaty MHD, kdy vozidlo v řádu pouhých minut zastavuje, otevírá a zavírá dveře a odbavuje cestující, je zřejmé, že v něm nikdy nemůže být konstantní teplota. Zaznamenáváme podněty poukazující na zimu ve vozidlech, ale naopak také na přílišné teplo. Lidé jsou v zimních měsících teple oblečeni a zvláště při delším cestování někteří z nich vnímají pobyt ve vyhřátém voze negativně. Cestující veřejnost je široké spektrum našich zákazníků, kteří negace ve vztahu k teplotám vnímají jak fyzicky, tak i zejména pocitově. Tento subjektivní pocitový vjem na teplo/zimu je předmětem následné kritiky. Zjednodušeně se dá říci, že tepelná pohoda ve vozidlech je velmi subjektivně a pocitově vnímanou záležitostí. DPP se ale snaží, aby teplota byla vyvážená a vyhovovala všem. Existují proto směrnice a normy, kterými se podnik řídí.

V roce 2018 byly několik dnů extrémní mrazy, které prověřily topný systém nových tramvají. DPP vyhodnotil výkon topného systému a na základě výsledků, které nebylo v předcházejících letech možné ověřit z důvodu méně chladných zim, vyzval výrobce tramvají k zvýšení teploty v prostoru pro cestující i při takto nízkých venkovních teplotách.

Zvláště v mimořádně teplých dnech cestující volají po klimatizovaných vozech. Protože pro DPP je prioritou kvalitní cestování ve veřejné hromadné dopravě, tak po dohodě s výrobcem nových tramvají 15T ForCity zajistil dodání 127 ks těchto tramvají s klimatizací pro cestující. V současné době je v přípravně projekt tzv. „doklimatizování“ prostoru pro cestující i na ostatních zbývajících 123 ks tramvají 15T ForCity. Na staré typy tramvají klimatizace pro cestující nejde doplnit z důvodu nedostatečné pevnosti a tuhosti střešní konstrukce.

K 31. květnu 2019 bylo provozováno 256 autobusů s celovozovou klimatizací, což je 22 % z celkového vozového parku. S ohledem na aktuální nároky cestujících zákazníků pořizuje DPP od roku 2018 už jen autobusy s celovozovou klimatizací, počet klimatizovaných autobusů se tak každý rok navyšuje o přibližně 10 %.

O doplnění klimatizací do starších autobusů s ohledem na technickou a finanční náročnost DPP zatím neuvažuje. DPP provádí namátkové kontroly autobusů s klimatizací z hlediska její funkčnosti a správného nastavení, zároveň je povinností řidiče nahlásit případnou závadu nejpozději při příjezdu autobusu do garáže.

V souladu se schválenými novými standardy kvality PID, které budou platit od 1. ledna 2020, by měla být klimatizace zapnuta při venkovních teplotách od 22 °C výše. Standardy jsou platné pro nově soutěžená vozidla, dle technických a provozních možností je DPP uplatňuje i u stávajících či již dříve vysoutěžených vozidel. Řidič samozřejmě může s ohledem na teplotu v interiéru zapnout klimatizaci i při nižší venkovní teplotě.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace