Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Práva a povinnosti » Přepravní řád (výňatek) » 3 / I - Obecná ustanovení
 

Přepravní řád - Část třetí - Hlava I - Přeprava zavazadel a zásilek ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě - Obecná ustanovení

zpět na hlavní stránku přepravního řádu

§ 18 Způsob přepravy zavazadel

Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo nebo, se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadlo.

§ 19 Zavazadlo a jeho obsah

 1. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak.
 2. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, není-li dále stanoveno jinak.
 3. Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla, může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.
 4. Zavazadlo obsahující věci podle odstavce 3 nelze přepravovat v metru.

« předchozí

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace