Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Před 80 lety vyjely v Praze první trolejbusy
 

Před 80 lety vyjely v Praze první trolejbusy

Praha 26. srpna 2016 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) si letos v srpnu připomíná 80. výročí od zahájení trolejbusové dopravy v Praze. První trolejbusy vyjely v Praze 28. srpna v roce 1936 jako první v tehdejším Československu. Celkem jezdily trolejbusy pražskými ulicemi 36 let a získaly si řadu příznivců.

 

K zavedení trolejbusů se Elektrické podniky (dnešní DPP) rozhodly v duchu tehdejších světových trendů na počátku 30. let minulého století jako první město tehdejšího Československa. První trať (spojující Střešovice s oblastí Hanspaulky v Dejvicích) byla postavena v roce 1936 a měla především ověřovací charakter. S výrobou a provozem trolejbusů u nás v té době nebyly žádné zkušenosti. O tři roky později byla zřízena druhá trať, která spojila Smíchov s Walterovou továrnou v Jinonicích.

Další předpokládaný rozvoj trolejbusové dopravy v Praze zastavila válka, přesto se právě během války objevily trolejbusy také v Plzni a ve Zlíně. K velkému a rychlému rozvoji trolejbusové dopravy došlo až v osvobozené republice na přelomu 40. a 50. let. V letech 1946 – 1952 byly trolejbusy zavedeny v jedenácti českých a moravských městech a do roku 1954 byly postaveny v Praze všechny tratě sloužící osobní dopravě. Praha tehdy byla městem s největším rozsahem trolejbusové sítě v republice. V roce 1955 se ale výstavba pražských tratí zcela zastavila. Důvodem se stala neschopnost národního hospodářství zajistit pro hlavní město potřebné energetické zázemí. Prioritu dostaly měnírny pro páteřní tramvajový systém.

Od počátku 60. let se s trolejbusy v Praze pro budoucí síť pražské MHD přestalo počítat a od roku 1959 byly trolejbusové linky nahrazovány autobusy, k jejich velkému rozvoji přispívala i levná ropa z tehdejšího Sovětského svazu. Na zániku trolejbusů v Praze (ale i v Českých Budějovicích a Děčíně) se podepsaly také ministerské směrnice požadující minimalizaci druhů dopravních prostředků elektrické trakce v jednotlivých městech s MHD.

„V Praze trolejbusy dojezdily v roce 1972. Pozdější úvahy o jejich znovuzavedení na počátku devadesátých let vyšly naprázdno vzhledem k finanční náročnosti, kdy prioritou byla výstavba metra, případně alespoň omezený rozvoj tramvajové sítě,“ uvedl Pavel Fojtík, vedoucí archivu DPP.

Při příležitosti tohoto 80. výročí připravil DPP komentované vycházky, které připomenou tuto zajímavou kapitolu pražské městské hromadné dopravy. Společné vycházky budou sledovat trasu první pražské trolejbusové linky ze Střešovic ke kostelu sv. Matěje. Jízda trolejbusem po trati trvala 13 minut, komentovaná prohlídka bude trvat hodinu a půl až dvě hodiny a její délka (včetně 15 zastavení) bude zhruba čtyři kilometry.

Sraz účastníků bude před střešovickou vozovnou, kde v současnosti sídlí Muzeum MHD. Nedaleko se nacházela i tehdejší konečná trolejbusů. V muzeu si zájemci prohlédnou jeden z muzejních trolejbusů a dále se vydají ulicí Na Ořechovce, projdou podjezdem pod železniční tratí, minou Bořislavku, kde v minulosti končila část spojů a dále budou pokračovat přes Hanspaulku ke kostelu sv. Matěje. V Šárecké ulici si připomenou zajímavý památník na první trolejbusovou trať – dva sloupy trakčního vedení s částí trolejbusové troleje a pamětní tabulkou. Trolejbusy na této trati jezdily v letech 1936 až 1959. Historii trolejbusů připomene i výstavka ve stanici Florenc.

Komentované společné vycházky pro skupiny 30 předem registrovaných účastníků se uskuteční v těchto termínech:

 • pátek 26. srpna od 16.00 h,
 • pondělí 29. srpna od 16.00 h,
 • středa 31. srpna od 16.00 h.

Další informace naleznete zde: http://www.dpp.cz/prazske-trolejbusy-se-rozjely-pred-80-lety/.

 

Kontakt pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • SMS Jízdenka
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace