Nacházíte se v sekci: Úvod » Služby » Poptávka – kovové odpady
 

Poptávka – kovové odpady

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) hledá odběratele kovových odpadů ze všech svých provozoven a dalších míst převážně na území hlavního města Prahy.

 

Pokud máte zájem zúčastnit se výběru firem, které pro Dopravní podnik budou zajišťovat odstraňování kovových odpadů, kontaktujte nás na následujících telefonních číslech: 296 133 135, 269 125 336, 296 133 243.

Kvalifikační požadavky:

Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Podmínky odvozu, které musí odběratel při odstraňování KO splnit:

 • odebrat koleje, které mohou mít délku až 12,5 m,
 • veškerý KO naložit vlastními prostředky (včetně kolejí),
 • zajistit odvoz veškerého KO v termínu stanoveném DPP dle provozních podmínek (nejpozději do 24 h od objednání odvozu),
 • v případě potřeby předem přistavit uzamykatelný shromažďovací prostředek na KO na určené místo,
 • akceptovat hmotnostní údaje ověřené váhy na centrálním úložišti odpadů v Hostivaři,
 • dodržovat pokyny DPP,
 • na dokladu o předání musí být mimo jiné uvedeno, o jaký druh KO se jedná, příslušný název provozovny a IČP původce a IČZ pro potřeby odpadové evidence, číslo útvaru DPP, ze kterého KO pochází, identifikace předávajícího, případně další interní údaje (ID položky a SPP prvky investiční akce, inventární čísla dlouhodobého majetku), které budou sděleny, čas předání, podpis a razítko odpovědných zaměstnanců odběratele,
 • v případě odvozu KO 170405 – kolejnice znečištěné není možné následně požadovat snížení hmotnosti z důvodu znečištění.
 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace