Nacházíte se v sekci: Úvod » Kontakty » Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. » Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2016
 

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2016

Odpovědi na  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 
Datum Obsah
7. 1. 2016 Vydání informace o pronájmu nebytových prostor v metru
12. 1. 2016 Vydání informace k rekonstrukci RTT Sokolovská
18. 1. 2016 Vydání informace k poskytování dat jízdních řádů
18. 1. 2016 Vydání informace ke zvukové signalizaci ve vozech autobusů
18. 1. 2016 Vydání informace ke smluvnímu vztahu mezi Dopravním podnikem a společností Xanthus, a.s.
19. 1. 2016 Vydání informace k rekonstrukci RTT Vršovická
20. 1. 2016 Vydání informace k rekonstrukci RTT Nuselská
25. 1. 2016 Vydání informace k odborářským organizacím u Dopravního podniku
25. 1. 2016 Vydání informace k rekonstrukci Infocentra Muzeum
25. 1. 2016 Vydání informace ke smlouvám uzavřených Dopravním podnikem v oblasti reklamy
28. 1. 2016 Vydání informace k možnostem bezdrátového přenosu dat v metru, poskytnutí smluv upravujících podmínky zavedení mobilního signálu do tunelu metra V.A
3. 2. 2016 Vydání informace k pohledávkám DPP postoupených společnosti Fedentia s.r.o
9. 2. 2016 Vydání informace k plánované výstavbě trasy metra D
12. 2. 2016 Vydání informace k návrhu a dokončení transformace Pražské paroplavební společnosti, a.s.
15. 2. 2016 Vydání informace k poskytování dat jízdních řádů
15. 2. 2016 Vydání informace k rozsudku Paláci Koruna
19. 2. 2016 Vydání informace ke smlouvám se společností Rencar Praha, a.s.
14. 3. 2016 Vydání informace k soupisu zbytného majetku ve vlastnictví DPP
18. 3. 2016 Vydání informace ke smlouvám se společnosti Rencar Praha, a.s. a JCDecaux
18. 3. 2016 Vydání informace k úklidu ve stanicích metra a zastávkách MHD
23. 3. 2016 Vydání informace k daru 21 kusů tramvají ukrajinskému městu Mariupol
23. 3. 2016 Vydání informace k přistižení černých pasažerů využívající SMS jízdenku
23. 3. 2016 Vydání informace k poskytování tlumočnických a překladatelský služeb
29. 3. 2016 Vydání informace k záměru výstavby autobusového terminálu a P+R Praha – Veleslavín
31. 3. 2016 Vydání informace k probíhajícímu trestnímu řízení
29. 3. 2016 Vydání informace k záměru výstavby autobusového terminálu a P+R Praha – Veleslavín
2. 4. 2016 Vydání informace ke způsobu postoupení pohledávek
6. 4. 2016 Vydání informace k rozhodnutí EuroAWK
6. 4. 2016 Vydání informace k počtu podnětů černých pasažerů
9. 4. 2016 Vydání informace k poskytnutí technické dokumentace Nákladového nádraží Žižkov
11. 4. 2016 Vydání informace k poskytování dat jízdních řádů
11. 4. 2016 Vydání informace k počtu stížností na referenta z oddělení přepravní kontrola
11. 4. 2016 Vydání informace ke smlouvě se společností Consteel
11. 4. 2016 Vydání informace k trvalému přístupu k datům jízdních řádů
12. 4. 2016 Vydání informace k dopadu nákladů ekologických daní
12. 4. 2016 Vydání informace k počtu opravněných podnětů k únoru 2016
18. 4. 2016 Vydání informace k rozhodnutí soudního sporu se společností EuroAWK
18. 4. 2016 Vydání informace k seznamu interních auditů a veřejnosprávních kontrol
20. 4. 2016 Vydání informace ke zrušenému výběrovému řízení na nákup kloubových autobusů
27. 4. 2016 Vydání informace k úklidu ve stanicích metra a prostředcích MHD
2. 5. 2016 Vydání informace k počtu námitek týkající se černých pasažérů za  leden 2016
2. 5. 2016 Vydání informace k trvalému přístupu k datům jízdních řádů
3. 5. 2016 Vydání informace k rozhodnutí o smlouvě s městem Postupim
10. 5. 2016 Vydání inforamce k počtu podaných reklamací SMS jízdenek za rok 2015
11. 5. 2016 Vydání informace k rekonstrukci tramvajové trati Bělehradská
11. 5. 2016 Vydání informace k počtu přístižených černých pasažérů pracovníkem přepravní kontroly
12. 5. 2016 Vydání informace k zaslání zadávací dokumentace k veřejné zakázce týkající se služby SMS jízdenka
16. 5. 2016 Vydání informace k prodloužení tramvajové trati ze stanice Sídliště Barrandov
20. 5. 2016 Vydání informace k počtu reklamací společnosti Globdata
26. 5. 2016 Vydání informace k rekonstrukci tramvajové tratě Nuselská
31. 5. 2016 Vydání informace k pokutě od UHOS týkající se systémů Audis a Doris
31. 5. 2016 Vydání informace ke způsobu řešení stížností
1. 6. 2016 Vydání informace k postupu dopravce v případě že je na účet uhrazena větší částka než je stanoveno
2. 6. 2016 Vydání informace k poskytování dat jízdních řádů
6. 6. 2016 Vydání informace k obsahu rozhodnutí sdělení žadatele
8. 6. 2016 Vydání informace ke smlouvě se společností AŽD
15. 6. 2016 Vydání informace k poskytování dat jízdních řádů
22. 6. 2016 Vydání informace k informaci týkající se jízdy žadatele v MHD
24. 6. 2016 Vydání informace k postupu revizorů
24. 6. 2016 Vydání informace k počtu provedených kontrol
27. 6. 2016 Vydání informace k plné moci společnosti Globdata
29. 6. 2016 Vydání informace k výstavbě bytového domu v Mrštíkově ulici
29. 6. 2016 Vydání informace k nahlédnutí do dokumentace k VZ – zajištění fyzické ostrahy v objektu zadavatele
29. 6. 2016 Vydání informace k nahlédnutí do dokumentace k VZ – zajištění fyzické ostrahy v objektu zadavatele
29. 6. 2016 Vydání informace k poskytnutí listin týkajících se zastávky Za Farou
29. 6. 2016 Vydání informace k počtu zaměstnanců vyřizující žádosti o informace dle zákona 106
29. 6. 2016 Vydání informace k postupu reklamace SMS jízdenky
14. 7. 2016 Vydání informace ke smlouvě se společností EDIKT
15. 7. 2016 Vydání informace k  sankcím za černou jízdu
15. 7. 2016 Vydání informace k jednání se společnosti GLOBDATA
15. 7. 2016 Vydání informace k postupu revizoru v případě nesouhlasu cestujícího se zápisem provedené kontroly
15. 7. 2016 Vydání informace k rozsudku Koruna – stanice metra Můstek
20. 7. 2016 Vydání informace k objízdné koleji ve vozovně Vokovice
22. 7. 2016 Vydání informace k pozemku 2337-18 k.ú., Nové Město
22. 7. 2016 Vydání informace k zakladatelskému plánu Zastupitelstva hlavního města Prahy
25. 7. 2016 Vydání informace k uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
26. 7. 2016 Vydání informace k postupu revizora
4. 8. 2016 Vydání informace ke kategorii řidičů autobusů
5. 8. 2016 Vydání informace k počtu stížností na konkrétní zaměstnance
5. 8. 2016 Vydání informace k testování funkcionality odbavovacích a informační systémů autobusů
5. 8. 2016 Vydání informace k datové schránce DPP, mzdě revizora a přirážka k pokutám
8. 8. 2016 Vydání informace ke směrnici odívání
8. 8. 2016 Vydání informace ke kontrolorům DPP
8. 8. 2016 Vydání informace k provizi zprostředkovatele SMS jízdenky
18. 8. 2016 Vydání informace k pohledávkám za černou jízdu
18. 8. 2016 Vydání informace k pozemku 2337-18 k.ú., Nové Město
19. 8. 2016 Vydání informace k ceně za doporučený dopis a datové zprávy
22. 8. 2016 Vydání informace k počtu revizorů autobusů, správný postup revizora
22. 8. 2016 Vydání informace k počtu revizorů autobusů, správný postup revizora
22. 8. 2016 Vydání informace ke smlouvě se společnosti Bison Rose
22. 8. 2016 Vydání informace k dodávce jízdních automatů
24. 8. 2016 Vydání informace ke spoluprací DPP a společností MAFRA, LONDA a Stanice O
5. 9. 2016 Vydání informace k počtu řidičů v DPP
5. 9. 2016 Vydání informace k seznamu dodavatelů odborů Právní, Marketing a komunikace a IT
8. 9. 2016 Vydání informace k rozhodnutí o modernízaci osvětlení ve stanici  metra Dejvická
8. 9. 2016 Vydání informace k rozhodnutí o nákupu výpočetní techniky
8. 9. 2016 Vydání informace ke smlouvě mezi Dopravní podnikem a p. Milošem Jirkou a společností Opatov Market s.r.o.
14. 9. 2016 Vydání informace k Tessile ditta services
16. 9. 2016 Vydání informace k nevhodné inzerci
19. 9. 2016 Vydání informace k výstavbě metra V.A
23. 9. 2016 Vydání informace k žádostem dle zákona číslo 106/1999 Sb.
4. 10. 2016 Vydání informace k rozhodnutí o dodávkách jízdenkových automatů
4. 10. 2016 Vydání informace o dokumentaci k tramvajové trati Na Žertvách
4. 10. 2016 Vydání informace k nákladům na doručování písemností a správní poplatky
4. 10. 2016 Vydání informace k přehledu zasmluvněných zakázek nad 300 000,- Kč za rok
5. 10. 2016 Vydání informace k počtu rozsudků, týkající se vlastnických sporů ve stanicích metra
10. 10. 2016 Vydání informace k rozhodnutí o investičním plánu za rok 2017
10. 10. 2016 Vydání informace k poskytování dat jízdních řádů
14. 10. 2016 Vydání informace k rozsudku odvolacího soudu ve věci Palác Koruna
14. 10. 2016 Vydání informace k rozsudku prvního a druhého stupně ve věci Palác Koruna
24. 10. 2016 Vydání informace k pokutě od UOHS
8. 11. 2016 Vydání informace k seznamu nemovitého majetku DPP k prodeji
9. 11. 2016 Vydání informace k poptávkovému řízení – automaticky hasící systém do motorového prostoru autobusů
9. 11. 2016 Vydání informace k seznamu článků uveřejněných v deníku METRO členy rady hl. m. Prahy
10. 11. 2016 Vydání informace k poskytnutí informace analýzy dopadu zavedení zlevněného jízdného
10. 11. 2016 Vydání informace k stavebnímu povolení – Na Žertvách tramvajová trať
24. 11. 2016 Vydání informace k výpisu dlužných částek
25. 11. 2016 Vydání informace k počtu přepravovaných osob podle druhu jizdního dokladu
25. 11. 2016 Vydání informace k výběrovému řízení technického dozoru
6. 12. 2016 Vydání informace k důvodům neposkytování dat ze systému
14. 12. 2016 Vydání informace ke smlouvě se společnosti OPTIS
20. 12. 2016 Vydání informace k veřejné zakázce – Komplexní bezpečností systém
22. 12. 2016 Vydání informace k pokutě od ÚOHS
22. 12. 2016 Vydání informace k seznamu podmínek ke zveřejňování článků v deníku Metro
28. 12. 2016 Vydání informace k intervalům na trasách linek metra
 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace