Nacházíte se v sekci: Úvod » Kontakty » Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. » Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2013
 

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2013

Odpovědi na  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 
Datum Obsah
2. 1. 2013 Poskytnutí smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností Deloitte

8. 1. 2013

Poskytnutí smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností RENCAR PRAHA, a. s.

14. 1. 2013

Příjmy z reklamy na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy
17. 1. 2013 Povinnost Dopravního podniku hl. m. Prahy zveřejňovat povinné údaje dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
27. 1. 2013 Poskytnutí nájemních smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností Obchodní Centrum Letňany, a. s.
7. 2. 2013 Poskytnutí dokumentace k prodeji (později revitalizaci) stanic metra Kačerov, Českomoravská a Vysočanská
8. 2. 2013 Vyjádření Svodné komise Dopravního podniku hl. m. Prahy ke kontejnerovému stání
8. 2. 2013 Poskytnutí smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností CSC Computer Sciences, s. r. o.
12. 2. 2013 Vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy – Bezpečnost v metru
27. 2. 2013 Poskytnutí informací o nebytovém prostoru ve stanici metra A Můstek
28. 2. 2013 Poskytnutí dokumentu D2/1 (Dopravní předpis pro metro)
7. 3. 2013 Poskytnutí informace o nebytových prostorech ve stanici metra Florenc
13. 3. 2013 Poskytnutí dokumentů V1/1 (Předpis pro strojvedoucí elektrických vozů), V4/1 (Činnost při závadách elektrických strojů), Ds2/1 (Dopravní směrnice pro metro) a D6/1 (Předpis pro přepravu cestujících)
9. 5. 2013 Poskytnutí informací o o vývojáři a správci e-shopu DPP
16. 5. 2013 Informace o poskytování dat jízdních řádů společnosti Google
16. 5. 2013 Informace k vyřizování podnětů veřejnosti
27. 5. 2013 Poskytnutí kupních smluv na tramvaje Škoda Transportation
27. 5. 2013 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky Forenzní audit
24. 6. 2013 Informace o poskytování dat jízdních řádů
3. 7. 2013 Rozhodnutí o poskytnutí informace k finančnímu ohodnocení členů Představenstva, Dozorčí rady a managementu DPP
11. 7. 2013 Informace o poskytování dat jízdních řádů
16. 7. 2013 Informace o spotřebě motorové nafty autobusy DPP
25. 7. 2013 Vyhodnocení o poskytnutí informací k veřejným zakázkám
5. 8. 2013 Vyjádření k „tunelování" DPP
6. 8. 2013 Poskytnutí smluvní dokumentace se společností Google
7. 8. 2013 Poskytnutí zadávací dokumentace ke společnostem XENA Praha a XENA Bohemia
12. 8. 2013 Vydání směrnic a předpisů metro
28. 8. 2013 Podání informace k pozemku p. č. 2919, k. ú. Smíchov
28. 8. 2013 Vydání podkladů – kvalifikační a zkušební řád metra, dopravní zařízení
28. 8. 2013 Podání informace k rekonstrukci tramvajové trati Poděbradská 2013
9. 9. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
10. 9. 2013 Rozhodnutí – Evidence cestujících bez platného jízdného
10. 9. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
10. 9. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
10. 9. 2013 Podání informace – Postavení společností vzhledem k nezaplacenému jízdnému
19. 9. 2013 Podání informace k odběratelům dat jízdních řádů
23. 9. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
23. 9. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
30. 9. 2013 Podání informace k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti
7. 10. 2013 Rozhodnutí – Prodej a pronájem pozemků Palmovka
7. 10. 2013 Podání informace o spotřebě elektrické energie v provozech Dopravního podniku
11. 10. 2013 Podání informace o vztahu společnosti Inženýring dopravních staveb k Dopravnímu podniku
14. 10. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
14. 10. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
15. 10. 2013 Podání informace ke správcovství dat jízdních řádů
16. 10. 2013 Podání informace k nebytovým prostorům ve stanici metra Budějovická
6. 11. 2013 Rozhodnutí – Poskytnutí smluvní dokumentace mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností RENCAR PRAHA, a. s.
11. 11. 2013 Podání informace k poskytování dat jízdních řádů
11. 11. 2013 Podání informace k vynaloženým prostředkům Dopravního podniku hl. m. Prahy na právní služby
20. 11. 2013 Podání informace o firmách provádějících rekonstrukci toalet ve stanicích metra
27. 11. 2013 Podání informace k možnosti poskytnutí URL s daty jízdních řádů
9. 12. 2013 Podání informace o vzniklé škodě související s uloženou pokutou ÚOHS – veřejná zakázka karta Pražana
10. 12. 2013 Podání informace o provizi přepravních kontrolorů za uložené přirážky
13. 12. 2013 Podání informace o dodavatelích oslovených za účelem nákupu pěnidla FOMTEC
27. 12. 2013 Podání informace o výběrovém řízení na společnost zajišťující vymáhání pohledávek
 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace