Nacházíte se v sekci: Úvod » Kontakty » Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. » Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2012
 

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2012

Odpovědi na  žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 
Datum Obsah
22. 5. 2012 Pronájem a prodej autobusového nádraží Palmovka
25. 5. 2012 Poskytnutí smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společnostmi CITYGROVE DISCOVERY, s.r.o. a DISCOVERY INVESTMENT (Akvo Praha, s.r.o.) v souvislosti s pozemky nad autobusovým nádražím Palmovka
2. 7. 2012 Výše odměn bývalých vedoucích zaměstnanců Dopravního podniku
27. 7. 2012 Zamítnutí poskytnutí informace k budoucímu rozhodnutí
9. 8. 2012 Revitalizace stanic Kačerov, Vysočanská a Českomoravská
20. 8. 2012 Poskytnutí smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností Škoda Transportation, a. s. na nákup tramvají Škoda 14T a Škoda 15T
24. 8. 2012 Pravidla odměňování Dozorčí rady a Představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy
24. 8. 2012 Zvěřejnění výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
27. 8. 2012 Kodex správy a řízení Dopravního podniku hl. m. Prahy
27. 8. 2012 Uzavírání smluv s akciovými společnostmi s listinnými akciemi na majitele
27. 8. 2012 Zadávání veřejných zakázek
30. 8. 2012 Revitalizace stanic Kačerov, Vysočanská a Českomoravská
11. 9. 2012 Popis zakázek, činností a smluvních podmínek společnosti TILLI CZECH REPUBLIC s.r.o.
14. 9. 2012 Poskytnutí smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společnostmi PROXIMITY PRAGUE s.r.o., TeliaCall, a. s., Bison & Rose s.r.o. a Semma s.r.o.
4. 10. 2012 Informace a dokumentace k projektu CPI GROUP - COPA CENTRUM Národní
16. 10. 2012 Poskytnutí informací o smlouvách uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společnostmi Deloitte a ConPro, s.r.o. Upřesnění seznamu společností zajišťujících prodej SMS jízdenek, poskytnutí materiálů vzhledem k zavedení turniketů
19. 10. 2012 Poskytnutí kopií nájemních smluv k parcelám číslo 2644/21 a číslo 3139/5
25. 10. 2012 Financování občanských sdružení peněžní i nepeněžní povahy
2. 11. 2012 Vymáhání pohledávek za dlužné jízdné
12. 11. 2012 Obdržená částka za vrácené elektrobusy do Itálie
13. 11. 2012 Poskytnutí informací a smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností Xanthus, a. s.
13. 11. 2012 Poskytnutí smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností Bitmedia, a. s.
22. 11. 2012 Poskytnutí dokumentací a smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností SOR Libchavy, spol. s.r.o.
4. 12. 2012 Poskytnutí dokumentací a smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společnostmi euroAWK s.r.o., RENCAR PRAHA, a.s., JCDecaux Group a AVENIR PRAHA, spol. s.r.o.
4. 12. 2012 Poskytnutí informací o veřejných zakázkách
5. 12. 2012 Celkový roční příjem Dopravního podniku hl. m. Prahy z pronájmu reklamních ploch
7. 12. 2012 Plán rekonstrukce a modernizace tramvajových tratí v roce 2013
18. 12. 2012 Poskytnutí informací k prodeji SMS jízdenek, dokumentací a smluv uzavřených mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společnostmi Deloitte a ConPro, s.r.o.
20. 12. 2012 Nahlédnutí do provozní dokumentace
 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace