Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Nehod tramvají a automobilů v Pražské dopravě neubývá
 

Nehod tramvají a automobilů v Pražské dopravě neubývá

V souvislosti s navyšující se hustotou individuální automobilové dopravy neubývá dopravních nehod s účastí tramvají. Za prvních šest měsíců letošního roku došlo k 556 incidentům, při nichž se střetla tramvaj a motorové vozidlo. Z důvodu neklesajícího počtu těchto nehod se rozhodl Dopravní podnik v areálu Ústředních dílen Hostivař zrealizovat simulovanou srážku tramvaje s osobním automobilem.

 

Nejčastější příčinou nehod tramvají s motorovým vozidlem je nepozornost, nerespektování odlišnosti provozu tramvají ze strany řidičů automobilů, ale i neznalost dopravních předpisů – především, co se týče přednosti v jízdě. Střet motorového vozidla s tramvají je zásadně ovlivněn vyšší hmotností a zárovně delší zábrzdnou vzdáleností tramvaje. V této souvislosti jsou následky nehod s  účastí kolejového vozidla zpravidla vážnější. Záznam simulované srážky názorně ukazuje následky střetu tramvaje jedoucí rychlostí 40 km/h se stojícím vozidlem, a to z několika záběrů, které následně komentuje soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

 

Řidiči jsou pravidelně školeni

Řidiči tramvají se každé čtvrtletí zúčastňují pravidelných školení v délce 4 hodin. Na těchto školeních jsou za pomoci výkladu mistrů odborného vzdělávání a audiovizuálních materiálů seznamováni se změnami v provozu a předpisech, jsou jim zopakovány pracovní postupy při ovládání různých typů tramvají a další témata, která se váží k výkonu jejich práce.
Součástí školení jsou také pravidelná školení BOZP, zdravovědy a požární ochrany. Jedním z pravidelných témat je rovněžtaké rozbor dopravní nehodovosti, kdy jsou s řidiči tramvají rozebrány příčiny nejčastějších nehod a jsou jim také představena nejčastější místa, kde k nehodám dochází.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace