Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Profil společnosti » Fondy EU » Projekty spolufinancované z OPPPR » Přehled projektů předložených DP, a. s. do 13. výzvy OPPPR » Náměstí Republiky – modernizace pohyblivých schodů
 

Náměstí Republiky – modernizace pohyblivých schodů

V rámci 13. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Náměstí Republiky: 227, 228, 229".

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt řeší problém stávajících zastaralých eskalátorů č. 227, 228 a 229 umístěných ve stanici Náměstí Republiky. Konkrétními problémy eskalátorů jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu eskalátorů na životní prostředí, nedostatečná bezpečnost provozu, vysoké provozní náklady, nízká spolehlivost stávajících eskalátorů s vysokým rizikem a pravděpodobností mimořádných událostí - havárií a nehod - spojených s odstávkou provozu a dopravními komplikacemi.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících pohyblivých schodů č. 227, 228 a 229 umístěných ve výstupu ze stanice ve směru Náměstí Republiky za nové pohyblivé schody s nižší spotřebou elektrické energie.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní efektivní a bezpečné eskalátory.
Modernizací eskalátorů bude dosaženo úspory elektrické energie a na ni navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dojde:

 • - ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
 • - k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
 • - k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
 • - ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
 • - ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb,
 • - k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/109 ze dne 15. 6. 2017. Maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemce činí 99 889 249,78 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 236,9 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 99,8 mil. Kč.

Dle uzavřené smlouvy o financování projektu bude projekt realizován v období 1. 11. 2017 – 31. 8. 2018.

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace