Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Nákup jízdného v pražských tramvajích nyní i bezkontaktně
 

Nákup jízdného v pražských tramvajích nyní i bezkontaktně

Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil ve spolupráci se společnostmi ČSOB, a. s., MasterCard® Europe SA a Mikroelektronika spol. s. r. o., pilotní projekt placení jízdného bezkontaktní platební kartou v tramvajích Škoda 15T.

 

Od 12. dubna 2016 se mohou cestující na dvou pořadích linky číslo 22 setkat s možností placení jízdního dokladu pomocí bezkontaktní platební karty. V průběhu následujících měsíců bude tato služba rozšířena i na všech vozech typu Škoda 15T obsluhujících linku číslo 18. Jízdenkové automaty s variantou bezkontaktní platby budou nainstalované v soupravách uvedených linek, a to vždy u vstupu do vozu prvními, třetími a pátými dveřmi. Všechny tramvaje s možností nákupu jízdného bezkontaktní platbou budou viditelně označeny samolepkou umístěnou u každých dveří soupravy. Cestující budou mít možnost zakoupit jednotlivé jízdné v hodnotě 24 Kč32 Kč a celodenní jízdné za 110 Kč, zároveň i zlevněné jízdné pro děti a seniory za 12 Kč16 Kč55 Kč. Po zakoupení jízdního dokladu se z automatu vytiskne již označená jízdenka, tudíž zanikne nutnost tento vytištěný jízdní doklad dále označovat. Při jedné transakci lze tedy zakoupit pouze jednu jízdenku.

Pilotní projekt nákupu jízdního dokladu pomocí bezkontaktní platby je plánován na jeden rok. Pokud bude pilotní projekt vyhodnocen jako funkční a bezproblémový, Dopravní podnik plánuje plošné zavedení tohoto způsobu nákupu jízdenek i v ostatních pražských tramvajích.

Jízdní řády linky číslo 22 s možností platby jízdního dokladu bezkontaktní platební kartou naleznete na následujících odkazech (aktualizováno k 20. dubnu 2016): všední dny, sobota, neděle  

Co dělat v případě potíží s využitím bezkontaktní metody?

Řešení nejčastějších situací:

Zobrazení informace „Transakce zamítnuta“

Příčiny:

  1. Karta má vyčerpané offline limity

  2. Řešení: V případě, že na kartě je dostatečné množství finančních prostředků a karta hlásí transakce zamítnuta, existuje možnost, že karta má vyčerpané tzv. offline limity, a že online autorizaci nebylo možné provést. Pro vynulování těchto limitů je třeba provést kontaktní transakci tj. u obchodníka se vloží karta do platebního terminálu a vynutí se transakce provedená kontaktním čipem. Další možností je vložit kartu do bankomatu a provést například dotaz na zůstatek. Každá transakce provedená na bankomatu dokáže vynulovat offline limity.

  3. Karta odmítá komunikovat s terminálem

  4. Řešení: Cestující požádá svojí vydavatelskou banku o prověření funkčnosti a nastavení karty.

Zobrazení informace „Problémy při zúčtování“

Příčiny:

  1. Cestující reklamuje výši stržené částky

  2. Řešení: Držitel karty se musí obrátit na svojí vydavatelskou banku. Ta se následně spojí s ČSOB jakožto bankou obchodníka a předá vydavatelské bance podklady pro případné vrácení peněz nebo potvrzení výše částky. Obsluha kontaktního místa dopravce držiteli karty žádné peníze nevrací.

  3. Cestující reklamuje provedení transakce a stržení peněz z účtu kartou, kterou nahlásil svojí bance jako zcizenou/ztracenou.

  4. Řešení: Pokud byla provedena transakce ztracenou kartou, kontaktuje cestující svoji vydavatelskou banku a požádá o reklamaci transakce. Obsluha kontaktního místa dopravce držiteli karty žádné peníze nevrací.

 

Reklamační formulář:

V případě jakýchkoliv dalších obtíží s nákupem jízdního dokladu využijte, prosím, reklamační formulář na tomto odkazu.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace