Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Lanová dráha na Petřín se po rekonstrukci opět otevírá
 

Lanová dráha na Petřín se po rekonstrukci opět otevírá

Po více než půlroční pauze byla v pátek 8. dubna 2016 (od 11.00 hodin) pro cestující veřejnost opět uvedena do provozu zrekonstruovaná lanová dráha na Petřín. Délkou a rozsahem oprav naprosto ojedinělá rekonstrukce započala počátkem září loňského roku.

 

Jelikož se původní most ve stanici Nebozízek stával vlivem špatného podloží nestabilním, byla oprava lanové dráhy nutná hlavně z hlediska bezpečnosti a kvality provozu. V průběhu rekonstrukce byl postaven především nový železobetonový most a nástupiště ve stanici Nebozízek. V ní bylo vybudováno také nové osvětlení, přístupové schody, zábradlí a nová vstupní brána. Rekonstrukce souběžně probíhala i ve zbylých dvou stanicích lanové dráhy, tedy na Petříně a na Újezdě. Ve stanici Petřín došlo k opravám bezpečnostního systému a technologického zázemí. Ve stanici Újezd byla zrekonstruována vstupní hala, nástupiště a toalety pro cestující, zároveň bylo opraveno i zázemí pro zaměstnance. V průběhu rekonstrukce byly provedeny také pravidelné revize vagónů, jimž byl upraven vnější lak a v některých vyměněny podlahy. Zároveň se v prostorách horní stanice Petřín návštěvníkům opětovně zpřístupnila stálá expozice mapující historii lanové dráhy na Petřín a, dnes již zaniklé, lanové dráhy na Letnou. Expozice byla nově rozšířena o několik panelů, které přibližují právě proběhlou rekonstrukci lanové dráhy, včetně několikaminutového videa s nejzajímavějšími záběry z této akce.

Petřínská lanová dráha byla zprovozněna (s pohonem na vodní převahu) v roce 1891 a je dlouhá 510 metrů. K prvnímu přerušení jejího provozu došlo roku 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou, která dráhu zastavila na dlouhých 16 let (opětovného obnovení činnosti se dočkala v roce 1932, a to již s elektrickým pohonem). Dlouhotrvající deště spolu se sesuvy půdy v roce 1965 zase zapříčinily zničení tratě – následné čekání na znovuzprovoznění lanové dráhy se protáhlo dokonce na dvě desetiletí. Obnovení provozu Pražané oslavili až 15. června 1985, jež o měsíc později podtrhlo ještě zprovoznění prostřední stanice Nebozízek. V této podobě funguje lanová dráha na Petřín dodnes.

Veškeré informace o lanové dráze na Petřín naleznete na tomto odkazu.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace