Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Jízdné v příměstské dopravě
 

Jízdné v příměstské dopravě

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Okolí hl. m. Prahy je rozděleno na sedm vnějších pásem (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7). Příměstské spoje vyjíždějí z pásma 0, součástí pásma 0 je pásmo B, pásmo příhraničních zastávek.

Pásma 0 a B se pro jednotlivé jízdenky započítávají samostatně, tedy jako dvě tarifní pásma.

Pro předplatní časové jízdenky se pásma 0 a B započítávají jako jedno pásmo a označují se jako pásmo 0.

Zařazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních řádech.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 10 % DPH. Informace o jízdném a cestování v rámci PID jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete v aktuálním úplném znění Tarifu PID (k dispozici v boxu Soubory ke stažení).

Prodej pevných papírových kuponů na pevné kalendářní období je uveden na tomto odkazu.

Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.

Od 1. září 2018 došlo k zavedení celostátních slev na jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě. Pro děti a juniory od 6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let bude nově poskytována v příměstských autobusech PID 75% sleva z plnocenného jízdného. Sleva bude poskytována na jednotlivém i předplatním jízdném, a to ve vnějších (mimopražských) pásmech a také v dojezdových pražských pásmech 0 a B.

K prokázání nároku na tuto celostátní slevu bude postačovat prokázat věk (například průkazkou PID, žákovským průkazem, občanským průkazem nebo cestovním pasem), ke slevě pro studenty od 18 do 26 let bude nutné se prokázat průkazem ISIC, žákovským průkazem, nebo průkazkou PID s potvrzením o studiu. Tyto slevy nově nahrazují žákovské jízdné v příměstské dopravě. Pro cestování po Praze se posouvá věková hranice mezi kategoriemi Junior a Student z 19 na 18 let, což fakticky znamená nově nutnost doložit potvrzení o studiu i pro osmnáctileté, pokud chtějí cestovat za zlevněné předplatní jízdné.

Další informace viz Tarif PID a Smluvní přepravní podmínky PID.

Jednotlivé jízdenky pro 1 osobu

Druh jízdenky Druh jízdenky
Doba platnosti Dospělí pozn. Zlevněné (neplatí v pásmu P)
dítě, junior, student, senior
pozn.
Pásmová platnost
(počet navazujících tarifních pásem)
2
15 min. option 3
12option 3
3option 3
2
30 Min option 2
18option 2
4option 2
3
30*/60** min.
24
6option 2
4 90 min. 32 8
5 120 min. 40 10
6 150 min. 46 11
7 180 min. 54 13
8 210 min. 62 15
9 240 min. 68 17
10 270 min. 76 19
11 300 min. 84 21
12 5,5 hod. 92 neexistuje
13 6 hod. 100 neexistuje
Praha + pásma 1-4 24  hod. 160 neexistuje
Vnější pásma 1-9 24 hod. 150 37
Celosíťová 24 hod. 240 neexistuje

Pásmo P se počítá jako 2 pásma.
Jízdenka na 24 hodin platná ve všech tarifních pásmech PID – 240 Kč.

Jízdenka na 24 hodin platná v tarifních pásmech PID Praha + 1 až 4 – 160 Kč.
Jízdenka na 24 hodin platná ve Středočeském kraji (pásma 1 až 7) – 150 Kč, zlevněná pozn. – 37 Kč.

pozn.

Platí vždy: ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku. Dítě od 6 do 15 let, junior od 15 do 18 let, student od 18 do 26 let, senior od 65 do 70 let.

option 2

Platí pro 2 navazující vnější pásma nebo pro přejezd z/do pásma B do/z pásma 1. Neplatí v pásmech P a 0.

option 3

Platí pro 2 navazující vnější pásma. Neplatí ve vlacích PID. Neplatí v Praze (P, 0, B).

*

Na území Prahy jízdenka pro dospělého pro kombinaci pásem P, 0 a B platí 30 minut. Zlevněná jízdenka na území Prahy pro kombinaci pásem P, 0 a B platí 30 minut a její cena je 12 Kč.

**

Ve vnějších pásmech a pro kombinaci pásem 0, B, 1 nebo B, 1, 2 platí 60 minut.

Předplatní časové jízdenky

Druh kuponu Počet pásem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Přeplatní časové jízdenky
30denní/měsíční 
dospělý
18-65 let pozn.
300 460 700 920 1 130 1 350 1 560 1 780 2 000  2 220
30denní/měsíční
zlevněná pozn.
75 115 175 230 282 337 390 445 500 555
90denní/čtvrtletní 
dospělý
18-65 let pozn.
760 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000
90denní/čtvrtletní
zlevněná pozn.
190 300 450 600 750 900 1 050 1 200 1 350 1 500
roční dospělý
18-65 let
pozn.
3 010 4 752 7 128 9 504 11 880 14 256 16 632 19 008 21 384 23 760
roční zlevněná * pozn.
752 1 188 1 782 2 376 2 970 3 564 4 158 4 752 5 346 5 940

pozn.

Platí vždy: ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku. Dítě od 6 do 15 let, junior od 15 do 18 let, student od 18 do 26 let, senior od 65 do 70 let.

* Roční kupón není k dispozici pro studenty od 18 let (vydává se pouze pro děti, juniory a seniory).

Na žádný kupon nelze vyplnit pásmovou platnost P.
Kupon pro jedno pásmo nelze samostatně použít pro pásma 0 nebo B.
Kupon pro dvě pásma nelze samostatně použít pro pásma 0 a B.

Přeprava zavazadel

16
0

Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského kočárku bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.

Přepravné za psa beze schrány na území hl. m. Prahy je 0 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč. Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad ČD. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.

Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.

Bezplatně se přepravují zavazadla do rozměru 25×45×70 cm včetně, zavazadla tvaru desky do rozměru 100×100×5 cm včetně, zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm včetně, zvířata ve schráně do rozměru schrány 25×45×70 cm včetně, maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu (lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny), snowboard či nákupní taška na kolečkách.

Jízdenky platné 1 a více dní opravňují v rámci své časové a pásmové platnosti k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení přepravného s výjimkou vlaků zařazených do PID.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace