Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Jízdné v příměstské dopravě
 

Jízdné v příměstské dopravě

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Okolí hl. m. Prahy je rozděleno na sedm vnějších pásem (pásma 1, 2, 3, 4 , 5, 6 a 7). Příměstské spoje vyjíždějí z pásma 0, součástí pásma 0 je pásmo B, pásmo příhraničních zastávek.

Pásma 0 a B se pro jednotlivé jízdenky započítávají samostatně, tedy jako dvě tarifní pásma.

Pro předplatní časové jízdenky se pásma 0 a B započítávají jako jedno pásmo a označují se jako pásmo 0.

Zařazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních řádech.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH. Informace o jízdném a cestování v rámci PID jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete v aktuálním úplném znění Tarifu PID (k dispozici v boxu Soubory ke stažení).

Prodej pevných papírových kuponů na pevné kalendářní období je uveden na tomto odkazu.

Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.

Jednotlivé jízdenky pro 1 osobu

Druh jízdenky Pásmová platnost (počet navazujících tarifních pásem)
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jízdenky
Doba platnosti
15 min. option 3
30 min. option 2
30*/60** min. 90 min. 120 min. 150 min. 180 min. 210 min. 240 min. 270 min. 300 min.
Dospělý15-70 let pozn.
12option 3
18option 2
24 32 40 46 54 62 68 76 84
Dítě6-15 let pozn.
6option 3
9option 2
12 16 20 23 27 31 34 38 42

Pásmo P se počítá jako 2 pásma.
Jízdenka na 24 hodin platná ve všech tarifních pásmech PID – 160 Kč, pro dítě od 6 do 15 let pozn. – 80 Kč.

pozn.

Platí vždy: ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

option 2

Platí pro 2 navazující vnější pásma nebo pro přejezd z/do pásma B do/z pásma 1. Neplatí v pásmech P a 0.

option 3

Platí pro 2 navazující vnější pásma. Neplatí ve vlacích PID. Neplatí v Praze (P, 0, B).

*

Na území Prahy pro kombinaci pásem P, 0 a B platí 30 minut.

**

Ve vnějších pásmech a pro kombinaci pásem 0, B, 1 nebo B, 1, 2 platí 60 minut.

Jízdenky PID pro jednotlivou jízdu lze použít pouze ve vlacích PID s plnou integrací. Ve vlacích PID, které nejsou v plné integraci, nelze používat jednotlivé jízdenky PID.

Slevy pro seniory se ve vnějších pásmech neposkytují.

Předplatní časové jízdenky

Druh kuponu Počet pásem
1 2 3 4 5 6 7 8
Přeplatní časové jízdenky
30denní/měsíční dospělý15-70 let pozn.
300 460 700 920 1 130 1 350 1 560 1 780
30denní/měsíční dítě6-15 let pozn.
150 230 350 455 565 675 780 890
90denní/čtvrtletní dospělý15-70 let pozn.
760 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800
90denní/čtvrtletní dítě pozn.
380 600 900 1 190 1 500 1 795 2 100 2 400

pozn.

Platí vždy: ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

Na žádný kupon nelze vyplnit pásmovou platnost P.
Kupon pro jedno pásmo nelze samostatně použít pro pásma 0 nebo B.
Kupon pro dvě pásma nelze samostatně použít pro pásma 0 a B.

Přeprava zavazadel

16
0

Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského kočárku bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.

Přepravné za psa beze schrány na území hl. m. Prahy je 0 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč. Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad ČD. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.

Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.

Bezplatně se přepravují zavazadla do rozměru 25×45×70 cm včetně, zavazadla tvaru desky do rozměru 100×100×5 cm včetně, zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm včetně, zvířata ve schráně do rozměru schrány 25×45×70 cm včetně, maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu (lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny), snowboard či nákupní taška na kolečkách.

Jízdenky platné 1 a více dní opravňují v rámci své časové a pásmové platnosti k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení přepravného s výjimkou vlaků zařazených do PID.

Bezplatná přeprava

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let má po Praze (pásma P, 0 a B) nárok na zvláštní cenu jízdného 0 Kč (neplatí ve vlacích PID, na lince AE a na příměstských autobusových linkách ve vnějších tarifních pásmech) pouze však v případě, že se dítě prokáže „Průkazem dítě do 3 let“ (cena dokladu 20 Kč) nebo občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Bezplatně se přepravují děti do 6 let pozn. (ve vlacích PID nejvýše dvě děti, druhé dítě nemá nárok na samostatné místo k sezení).

S výjimkou vlaků PID se bezplatně přepravují osoby starší 70 let pozn. (povinnost prokázat věk identifikační průkazkou PID, občanským průkazem ČR, občanským průkazem EU, povolením k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“) #; držitelé českého průkazu ZTP; držitelé českého průkazu ZTP-P včetně invalidního vozíku, průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.

# Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli čipové karty s nahraným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

Cestující s platným jízdním dokladem PID může v Praze (mimo vlaky PID a linku AE) bezplatně přepravit psa. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

Zvláštní ceny jízdného 0 Kč na území Prahy (pásma P, 0, B)

Děti od 6 do 15 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraným na čipové kartě nebo papírovým „Průkazem dítě 6–15 let“); dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; osoby od 65 let do 70 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nahraným na čipové kartě nebo papírovým „Průkazem senior 65–70 let“); Cena elektronického „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ je 120 Kč, cena papírového dokladu je 20 Kč.

Senioři starší 70 let pozn. (ve vlacích PID povinnost prokázat se „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahraným na čipové kartě nebo papírovým „Průkazem senior 70+“), cena dokladu je 20 Kč.

Zvláštní žákovské a studentské jízdné

Jednotlivé jízdenky pro 1 osobu

Druh jízdenky Pásmová platnost (počet navazujících tarifních pásem)
2 2 3 4 5 6 7 8 9
Jízdenky
Doba platnosti
15 min. option 3
30 min. option 2
60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 180 min. 210 min. 240 min.
Žák6-15 let pozn.
4option 3
6option 2
9 12 15 17 20 23 25
Student15-26 let pozn.
9option 3
13option 2
18 24 30 34 40 46 51

Zvláštní jízdné (jednotlivé) pro žáky od 6 do 15 let pozn. a pro studenty od 15 do 26 let pozn. určené pouze pro cesty z místa bydliště do místa školy a zpět. pozn.

Nárok na toto jízdné je nutno doložit platným žákovským průkazem. Toto jízdné se neposkytuje v červenci a v srpnu.

Toto jízdné neplatí v pásmu P, neplatí ve vlacích PID a nočních linkách PID.

option 2

Platí pro 2 navazující vnější pásma nebo jen pro přejezd z/do pásma 1 do/z pásma B. Neplatí v pásmech P a 0.

option 3

Nepřestupní jízdenka platná pouze pro 2 navazující vnější pásma. Neplatí v Praze (pásma P, 0, B).

pozn.

Platí vždy: ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

Předplatní časové jízdenky

Druh kuponu Počet pásem
1 2 3 4 5 6 7* 8*
Přeplatní časové jízdenky
měsíční žák6-15 let pozn.
110 170 260 345 420 500 585 665
měsíční student15-26 let pozn.
225 345 525 690 845 1 010 1 170 1 335
5měsíční žák**6-15 let pozn.
510 795 1 195 1 590 1 970 2 360 2 745 3 135
5měsíční student**15-26 let pozn.
1 020 1 590 2 395 3 180 3 945 4 725 5 490 6 270

Zvláštní jízdné (jednotlivé) pro žáky od 6 do 15 let pozn. a pro studenty od 15 do 26 let pozn. určené pouze pro cesty z místa bydliště do místa školy a zpět. pozn.

Nárok na toto jízdné je nutno doložit platným žákovským průkazem. Toto jízdné se neposkytuje v červenci a v srpnu.

Toto jízdné neplatí v pásmu P a nočních linkách PID.

Na žádný kupon nelze vyplnit pásmovou platnost P.
Kupon pro jedno pásmo nelze samostatně použít pro pásma 0 nebo B.
Kupon pro dvě pásma nelze samostatně použít pro pásma 0 a B.

pozn.

Platí vždy: ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

*

Pouze v elektronické podobě na čipové kartě nebo v papírové podobě v pokladnách ČD.

**

Vydávají se pouze na pevné období pololetí školního roku, s platností od 1. 9. nebo od 1. 2.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace