Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Jízdné na území Prahy
 

Jízdné na území Prahy

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 901 – 930), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 420 a 951 – 979) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 10 % DPH. Informace o jízdném a cestování v rámci PID jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete v aktuálním úplném znění Tarifu PID (k dispozici v boxu Soubory ke stažení).

Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.

Od 2. srpna 2018 je v provozu mobilní aplikace PID Lítačka.

Další informace viz Tarif PID a Smluvní přepravní podmínky PID.

Jednotlivé jízdenky pro 1 osobu

Druh jízdenky Dospělý Dítě *** Senior *** 0 – 6/70+ let
Jízdenky
Základní 90 min.
32 16 16 0
Krátkodobá 30 min.
24 12 12 0
1 den 24 hod.
110 55 55 0
3 dny 72 hod.
310 0

Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn.

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

***

Pro děti od 6 do 15 let pozn. a Seniory od 65 do 70 let pozn., kteří jsou držiteli „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč – vystavuje DPP na prodejních místech a infocentrech.

 • Dospělý

  Jsem dospělý, je mi 15 a více let.pozn.

 • Dítě

  Jsem dítě od 6 do 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, ověřenou jejím vydavatelem). pozn.

 • Senior

  Jsem dospělý, je mi od 60 do 70 let. Platí pouze s průkazkou PID – „Senior 60–65“ nebo „Senior 60–70“. pozn.

Časové jízdenky (tarif platný od 1. října 2018)

Druh jízdenky elektronické/papírové Dospělý * Junior Student + Senior
Předplatní časové jízdenky
měsíční/30denní 550 130 130 130
čtvrtletní/90denní 1 480 360 360 360
5měsíční/150denní 2 450
roční/365denní 3 650 1 280 1 280 Kč ** 1 280

Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn.

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

+

Potvrzení o studiu nebo platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 18–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o. ISIC průkazy a průkazy studentů vyjmenovaných vysokých škol (ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU) jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem. Roční kupon je v prodeji pouze v období od 15. srpna do 1. listopadu, konec po přičtení 365 dnů (respektive 366 dnů v případě přestupného roku).

*

Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.

**

S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

 • Dospělý

  Jsem dospělý, je mi 18 a více let. pozn.

 • Junior

  Jsem junior, je mi od 15 do 18 let. pozn.

 • Student

  Jsem student v denní nebo prezenční formě studia, je mi od 18 do 26 let, držitel průkazky „Student 18–26“, pro přiznání slevy se vyžaduje platné potvrzení ze školy akreditované MŠ ČR. pozn.

 • Senior

  Jsem dospělý, je mi od 60 do 65 let. pozn.

Časové přenosné jízdenky

Předplatní časové jízdenky, tzv. přenosné, lze koupit bez poskytnutí osobních údajů, a to s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce. Platí pro všechny výše uvedené kategorie (neplatí *).

Druh jízdenky elektronické/papírové
Předplatní časové
jízdenky přenosné
měsíční/30denní 670
čtvrtletní/90denní 1 880
roční/365denní 6 100

Přeprava zavazadel

16
0

Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského kočárku bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.

Přepravné za psa beze schrány na území hl. m. Prahy je 0 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč. Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad ČD. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.

Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.

Bezplatně se přepravují zavazadla do rozměru 25×45×70 cm včetně, zavazadla tvaru desky do rozměru 100×100×5 cm včetně, zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm včetně, zvířata ve schráně do rozměru schrány 25×45×70 cm včetně, maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu (lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny), snowboard či nákupní taška na kolečkách.

Jízdenky platné 1 a více dní opravňují v rámci své časové a pásmové platnosti k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení přepravného s výjimkou vlaků zařazených do PID.

Bezplatná přeprava

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let má po Praze (pásma P, 0 a B) nárok na zvláštní cenu jízdného 0 Kč (neplatí ve vlacích PID, na lince AE a na příměstských autobusových linkách ve vnějších tarifních pásmech) pouze však v případě, že se doprovázející osoba prokáže „Průkazem dítě do 3 let“ (cena dokladu 20 Kč, platnost dokladu 1 rok od data vystavení) nebo občanským průkazem dítěte nebo cestovním pasem dítěte.

Bezplatně se přepravují děti do 6 let pozn. (ve vlacích PID nejvýše dvě děti, druhé dítě nemá nárok na samostatné místo k sezení).

S výjimkou vlaků PID se bezplatně přepravují osoby starší 70 let pozn. (povinnost prokázat věk identifikační průkazkou PID, občanským průkazem ČR, občanským průkazem EU, povolením k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“) #; držitelé českého průkazu ZTP; držitelé českého průkazu ZTP-P včetně invalidního vozíku, průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.

# Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli čipové karty s nahraným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

Cestující s platným jízdním dokladem PID může v Praze (mimo vlaky PID a linku AE) bezplatně přepravit psa. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

Zvláštní ceny jízdného 0 Kč na území Prahy (pásma P, 0, B)

Děti od 6 do 15 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem dítě 6–15 let“); dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; osoby od 65 let do 70 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem senior 65–70 let“); Cena elektronického „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ je 120 Kč, cena papírového dokladu je 20 Kč.

Senioři starší 70 let pozn. (ve vlacích PID povinnost prokázat se „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem senior 70+“), cena dokladu je 20 Kč.

Prokazování věku dětí při hromadných školních akcích

Pro cestování dětí ve větších skupinách při školních akcích jako doklad o věku uznávají Hromadná potvrzení o věku pro děti pro společnou školní akci, vydaná školou. Děti účastnící se takové akce mají nárok na přepravu za zvláštní ceny jízdného za splnění následujících podmínek.

„Hromadné potvrzení o věku pro děti od 6 do 15 let pro společnou školní akci“ lze použít jako doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného při hromadných školních akcích na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B v prostředcích PID s výjimkou vlaků PID. Toto potvrzení musí obsahovat: datum akce, seznam dětí – jména, příjmení a data narození účastníků společné školní akce. Seznam musí být vyhotoven na hlavičkovém papíře školy, potvrzen odpovědnou osobou školy a musí na něm být otisk razítka školy. Potvrzení tohoto typu nelze uznat při individuálních cestách jednotlivých žáků a to ani v případě, že by se jeho kopií prokazoval každý žák, ale uznává se jen pro společně cestující skupinu. Škola svým potvrzením odpovídá za to, že údaje žáků jsou pravdivé.

Průkazky PID

Průkazky PID k papírovým kuponům 30denním, 90denním, 150denním a 365 denním(v přestupném roce 366denním) se vydávají na počkání na prodejních místech jízdních dokladů PID. Po žadateli o průkazku PID je požadována fotografie průkazkového formátu 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz nebo cestovní pas a případně doklad, kterým žadatel zohledňuje nárok na slevu.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace