Nacházíte se v sekci: Úvod » Kontakty » Časté dotazy » Jak Dopravní podnik bojuje s černým výlepem ve vozech metra?
 

Jak Dopravní podnik bojuje s černým výlepem ve vozech metra?

Problematikou nelegálního, tj. černého výlepu zejména na dveřích metra se Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost zabývá již delší dobu a v roce 2012 podnikl také několik radikálních kroků ke zlepšení stavu, který je v polovině roku 2012 na většině souprav pražského metra jasně viditelný. Cestou k omezení tohoto problému je průběžné čištění souprav metra od černého výlepu a také spolupráce s hlídkami městské policie ve vozech a prostorách MHD, dále pravidelné rozesílání dopisů na pořadatele akcí či zařízení, v nichž se propagované akce konají. DPP také průběžně informuje veřejnost a apeluje na všechny cestující, aby nebyli k řádění vandalů lhostejní a o jejich činnosti informovali strážníky. Pokud DPP identifikuje subjekt, který prokazatelně stojí za černým výlepem v prostorách MHD nebo ve vozech metra, tramvají či autobusech, je tento subjekt vyzván podle platné legislativy k odstranění vzniklé škody. Problémem však bohužel zůstává doložení výše škody.

Odstranění 1 m2 nelegálního výlepu stojí přibližně 300 . Skutečnost, že chycený lepič nelegálního výlepu nepolepil jen jedny dveře metra je zřejmá, dotyčným osobám se však způsobení větší škody nedaří prokázat.

V polovině března 2012 Dopravní podnik hlavního města Prahy spustil informační kampaň, která prostřednictvím samolepek na dveřích vozů, letáků a spotů Metrovision upozorňuje na skutečnost, že černý výlep je nelegální čin. Navíc agentura Rencar nabízí inzerentům nové, cenově přístupné plochy pro legální inzerci ve vozech metra.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se setkává s nabídkami občanů, kteří chtějí různými způsoby nelegální výlep odstraňovat. Přestože je fakt, že mnozí lidé nejsou k tomuto negativnímu jevu lhostejní, potěšující, nejsou však takové nabídky s ohledem na bezpečnostní problematiku v metru bohužel akceptovatelné.

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace