Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Informace o změnách cen jízdného pro juniory, studenty a seniory platné od 1. října 2018
 

Informace o změnách cen jízdného pro juniory, studenty a seniory platné od 1. října 2018

Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy dochází k úpravě cen předplatních kuponů pro území Prahy pro tarifní kategorie Junior 15-18 let, Student 18-26 let a Senior 60-65 let, a to od pondělí 1. října 2018.

 
 • Současně se zavádí roční kupóny a ruší se pěti a desetiměsíční kupóny pro tyto kategorie.
 • Způsob prokazování nároku na slevu ani druhy nosičů předplatného jízdného se nemění.
 • Ceny krátkodobých jízdenek zůstávají stejné.
 • Prodej nových kupónů s platností nejdříve od 1. října 2018 bude zahájen 24. září 2018.
 • Již zakoupené kupóny za původní ceny je možné vrátit v budově Centrálního dispečinku DPP v Praze 2 v ulici Na Bojišti, nicméně je nutné počítat se stržením manipulačního poplatku.
 • Od pondělí 17. září 2018 dochází k ukončení provozu validátorů ve stanicích metra.

Přehled cen zlevněných předplatních kupónů pro území hl. m. Prahy od 1. října 2018

Druh původní cena cena od 1. října 2018
Měsíční 260 Kč 130 Kč
Čtvrtletní 720 Kč 360 Kč
Roční  *2400 Kč 1280 Kč

pozn.: *desetiměsíční

Co vše potřebujete pro vyřízení slevy na jízdném?

Junior od 15 do 18 let

V Praze je poskytována sleva pouze na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 18 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie „Junior“. Sleva je poskytována pouze na předplatné jízdné, na jednotlivém jízdném junioři žádnou slevu nemají.

Student od 18 do 26 let

Od 18 let platí cestující standardně plnou cenu jízdného, studenti ale mají nadále nárok na slevu pouze na předplatném jízdném až do 26 let, pouze za následujících podmínek:

 • Studují na škole akreditované MŠMT ČR
 • Jde o prezenční nebo denní formu studia
 • Student prokáže svůj nárok potvrzením o studiu vydaném školou (každý školní/akademický rok znovu)

Od 1. října se zlevňují studentské předplatní kupóny na území Prahy cca o 50 %.

Formy doložení studia:

 • Žákovský průkaz
 • Potvrzení o studiu
 • Průkaz ISIC
 • Průkaz studenta vybraných vysokých škol

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané příslušnou školou na celý aktuální školní/akademický rok a žákovský průkaz jsou v systému PID akceptovány vždy na dobu trvání školního, resp. akademického roku, na nějž byly vydány.

Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS, mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupóny) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech DPP, popř. si mohou standardním způsobem na prodejním místě DP zřídit průkazku PID (je potřeba fotka a doložit studium) nebo aktivovat jízdné k identifikátoru (doložit studium).

Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění
 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace