Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Historie
 

Historie

Základní data z historie Dopravního podniku hl. m. Prahy

1. 9. 1897
Historický minibus Zahájily činnost Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Provozují městskou hromadnou dopravu a vyrábějí elektřinu. Jedním z cílů EP je soustředění MHD do rukou jednoho městského podniku.
30. 6. 1898
Elektrické podniky odkoupily koněspřežnou dráhu a zahájily její elektrifikaci.
5. 8. 1907
Elektrické podniky koupí Elektrické drobné dráhy Praha – Libeň – Vysočany završily svůj monopol nad tramvajovou dopravou v Praze.
15. 7. 1942
Elektrické podniky byly společně s plynárnami a vodárnami začleněny do Městských podniků pražských.
7. 3. 1946
Po znárodnění elektráren a plynáren a oddělení vodáren tvoří Městské podniky pražské jen složka Veřejná doprava.
6. 9. 1946
Městské podniky pražské byly přejmenovány na Dopravní podniky hlavního města Prahy.
1. 1. 1949
Zřízen Dopravní podnik hl. m. Prahy, komunální podnik.
1. 7. 1953
Dopravní podnik byl přeměněn na tzv. podnik komunálního hospodářství.
1. 1. 1961
Do DP byla začleněna osobní lodní doprava na střední Vltavě.
1. 1. 1962
Do DP začleněna taxislužba a půjčovna automobilů.
1. 1. 1971
Metro C - Muzeum Reorganizace Dopravního podniku. Ustaveny Dopravní podniky hlavního města Prahy tvořené několika podniky s vlastní právní subjektivitou.
1. 1. 1977
Dopravní podniky byly přeměněny v koncern, v němž bylo posíleno postavení podniku jako celku.
1. 7. 1977
DP zajišťují veškerou péči o komunikace (opravy i úklid), zajišťují také svoz a likvidaci komunálního odpadu.
1988–1989
Postupné oddělování některých činností z DP do samostatných podniků. Byly odděleny především komunikace, odpadové hospodářství, taxislužba, půjčovna automobilů, projektování metra apod.
1. 7. 1989
Místo koncernu byl zřízen Dopravní podnik hl. města Prahy kombinát, státní podnik.
1. 4. 1991
Dopravní podnik hlavního města Prahy se stal akciovou společností, v jejímž rámci byly ustaveny odštěpné závody. Pokračovalo oddělování dalších činností do dceřiných společností (lodní doprava, výroba kolejových konstrukcí apod.).
2003
Zahájen dlouhodobý transformační proces.

Základní data z historie MHD v Praze

říjen 1829
Koňská dráha Povozník Jakub Chocenský získal koncesi k provozování dvou omnibusových linek a stal se tak průkopníkem v provozování pravidelné dopravy osob na území Prahy.
23. 9. 1875
Prvním vyjetím koněspřežné tramvaje od Národního divadla do Karlína počal provoz pražské MHD.
31. 5. 1891
Provoz zahájila pozemní lanová dráha na Letnou poháněná vodní převahou.
18. 7. 1891
Byla zprovozněna první česká elektrická tramvaj v Praze na Letné. Stalo se tak zásluhou předního českého elektrotechnika Františka Křižíka.
25. 7. 1891
Provoz zahájila pozemní lanová dráha na Petřín, kterou postavilo Družstvo rozhledny na Petříně. Její pohon byl, podobně jako u lanové dráhy na Letné, zařízen na vodní převahu.
19. 3. 1896
Byl zahájen provoz Křižíkovy soukromé Elektrické dráhy Praha – Libeň – Vysočany.
1. 9. 1897
Vznikly Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, přímý předchůdce dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy.
28. 9. 1905
Na Karlově mostě začala jezdit Elektrická tramvaj. Z důvodu poruchovosti bylo od provozování tramvajové dopravy na Karlově mostě už v roce 1908 upuštěno.
7. 3. 1908
Elektrické podniky zahájily dopravu na první pražské (i české) autobusové lince z Malostranského náměstí na Pohořelec. Pro technické potíže byla 17. listopadu 1909 doprava bez náhrady zastavena a Praha opět zůstala bez autobusů.
21. 6. 1925
Autobusy se staly významným doplňkem tramvajové sítě již natrvalo na lince A z Vršovic do Záběhlic.
29. 8. 1936
Trolejbus Novinkou v pražské MHD se staly trolejbusy na první lince od střešovické vozovny přes Bořislavku ke kostelu sv. Matěje. Provoz trolejbusů byl ukončen 15. 10. 1972.
9. 5. 1974
Byl zahájen provoz metra na prvním provozním úseku linky C – Sokolovská (dnes Florenc) – Kačerov.
12. 8. 1978
Zahájila provoz druhá linka metra A v úseku Leninova (dnes Dejvická) – Náměstí Míru a vedle hloubených stanic, známých z tratě C, se na ní objevily hluboko založené ražené trojlodní stanice.
2. 11. 1985
Základní síť pražského metra dotvořila třetí linka – B – na prvním provozním úseku v trase Smíchovské nádraží – Sokolovská (dnes Florenc).
1992
Vznik pražské integrované dopravy. Jedná se o systém dopravy v Praze a jejím zájmovém okolí provozovaný více dopravci za stejných podmínek pro cestující. Do systému PID byly následně zahrnuty i četné železniční tratě Českých drah.
1. 6. 1996
Došlo ke změně odbavovacího systému v hromadné dopravě osob na území Prahy a pražského regionu, která umožnila i provedení zásadní tarifní reformy. Byl opět zaveden přestupný tarif.
28. 11. 2003
Byla zprovozněna tramvajová trať rychlodrážního charakteru z Hlubočep na Barrandov.

Více z historie městské hromadné dopravy v Praze naleznete v našich publikacích či Archivu DP, který najdete na konečné tramvaje č. 7 v Hostivaři v Opravnách MHD, budova H. Pro odbornou veřejnost jsou materiály archivu přístupné po předběžné domluvě za podmínek uvedených v zákonu o archivnictví.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace