Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Profil společnosti » Fondy EU » Evropský sociální fond
 

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů, kterými Evropská unie (EU) podporuje politiku soudržnosti. Tato politika je zaměřena na odstraňování rozdílů v sociálním a ekonomickém postavení mezi jednotlivými regiony v rámci EU. Primárním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti a podpora sociální integrace. Děje se tak prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, tedy zejména podporou vzdělávání, modernizace služeb zaměstnanosti, spolupráce mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

 

ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti založená na čtyřech základních pilířích:

 • Zlepšení zaměstnanosti – podpora nezbytného vzdělání, odpovídajících schopností a motivace k získání a udržení si zaměstnání u všech osob vstupujících na trh práce.
 • Rozvoj podnikatelského prostředí a tvorba pracovních míst – podpora podmínek pro založení, fungování a rozvoj podniků poskytujících pracovní místa.
 • Podpora adaptability podniků a jejich zaměstnanců – podpora flexibility a inovací na pracovišti s cílem zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti a vytvoření a zachování pracovních míst.
 • Posilování rovných příležitostí pro muže a ženy – odstraňování všech forem diskriminace v přístupu k pracovním příležitostem a odměňování.

Podrobné informace o Evropském sociálním fondu lze získat na internetové adrese http://www.esfcr.cz/. Texty jednotlivých programových dokumentů jsou na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/.

Prostředky z ESF jsou čerpány prostřednictvím Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3). Z tohoto programu jsou podporovány projekty, které přispívají k dalšímu rozvoji prostřednictvím zvyšování kvalifikace pracovníků.

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace