Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Etický kodex
 

Etický kodex

Informace o schválení Etického kodexu Dopravního podniku hl. m.  Prahy, akciové společnosti

Představenstvo na svém šestém zasedání dne 6. března 2017 schválilo usnesením č.  6/2017/16 Etický kodex Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (dále jen „Etický kodex“).

Etický kodex je výrazem firemní kultury DP a je jedním z klíčových opatření Programu předcházení trestné činnosti ze strany DP a rizik z ní vyplývajících, který je v DP implementován.

Etický kodex představuje souhrn obecných zásad a pravidel, kterými DP  deklaruje jak uvnitř společnosti, tak i navenek vůči obchodním partnerům a  cestující veřejnosti jím zastávané hodnoty, priority, a jaké chování lze od DP  očekávat. Současně Etický kodex představuje souhrn principů a pravidel etického chování, které DP jako zaměstnavatel očekává od svých zaměstnanců, a které očekává i od zaměstnanců vůči sobě navzájem.

Celé znění Etického kodexu naleznete na tomto odkazu.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace