You are in the section: Home » Transport Around Prague » Rights and Obligations » Transport Terms of Service (extract)
 

Transport Terms of Service (extract)

Smluvní přepravní podmínky v provozu metra, tramvají, lanové dráhy a autobusů Pražské integrované dopravy

Smluvní přepravní podmínky v provozu metra, tramvají, lanové dráhy a autobusů Pražské integrované dopravy jsou vydané v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) dopravci Pražské integrované dopravy na základě smlouvy o vydání jednotných Smluvních přepravních podmínek v provozu metra, tramvají, lanové dráhy a autobusů Pražské integrované dopravy.

Platnost: od 1. dubna 2007

Související dokumenty:

Obsah:

Vydal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, ROPID, DOPRAVCI PID.

 

Go to navigation


 
  • E-shop
  • Barrier-free transport
  • My connection


 

Sign in | Registration