Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » DPP zrekonstruoval tramvajovou trať v Klapkově ulici
 

DPP zrekonstruoval tramvajovou trať v Klapkově ulici

Praha, 31. srpna 2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) během letních prázdnin zcela zrekonstruoval svoji nejsevernější tramvajovou trať v Klapkově ulici v pražských Kobylisích. Na 700 metrech tak došlo k výměně dožité panelové konstrukce z roku 1990. Provoz tramvají pro cestující bude zahájen v dotčeném úseku Březiněveská – Vozovna Kobylisy od soboty 2. září 2017.

 

Začátek rekonstruovaného úseku je v křižovatce s ulicí Březiněveská, kde navazuje na nedávno rekonstruovaný úsek, který je v provedení konstrukce na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži, s bočními L-profily a antivibračními rohožemi s asfaltovým povrchem. Na konci navazuje na křižovatkovou konstrukci s dřevěnými pražci ve těrkovém loži, částečně s asfaltovým krytem, v oblasti výhybek s dlážděným krytem. Ve značné délce je přilehlá vozovka vyhrazena pro parkování, v případě nedostatečné šířky částečně na chodníku. Cestujícím budou moct využít i nadále zastávky Březiněveská, Líbeznická a Vozovna Kobylisy.

Staré BKV panely byly nahrazeny moderní konstrukcí s betonovou deskou uloženou na antivibračních rohožích s pružným upevněním žlábkových kolejnic pomocí systému W-tram. Směrové řešení vychází z požadavku na nové šířkové uspořádání komunikace dle studie IPR. Zajímavostí je prudké stoupání 71-75‰ ve druhé části opraveného úseku. V rámci rekonstrukce tramvajové trati došlo ke koordinaci zejména s akcí PVS „Zkapacitnění kanalizace a přeložka vodovodního řadu“, dále například ke koordinaci s akcí PPD, a. s. a Pražská teplárenské a. s.

„Při rekonstrukci tramvajové trati v Klapkově ulici se povedlo zkoordinovat práce mezi jednotlivými investory. Současně se tak rekonstruovalo mnoho inženýrských sítí. Tento postup sice uzavírku prodlužuje, ale předchází tomu, aby se ulice v brzké době musela rozkopat znovu. Každopádně se povedlo zrekonstruovat další úsek tramvajové trati ještě před začátkem školního roku, což je dobrá zpráva nejen pro školáky,“ řekl Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky.

„Pro nás je klíčové, že jsme zrekonstruovali trať vedoucí do vozovny, která byla ve velmi špatném stavu. Vozovny jsou srdce našeho tramvajového provozu. Kromě toho je tato rekonstrukce dalším krokem ke snížení hlukové zátěže z tramvajové dopravy,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

Rekonstrukce se dotkla úseku od smyčky Březiněveská po tramvajovou smyčku Vozovna Kobylisy. Navazuje tím na rekonstrukci úseku tramvajové trati, který končil na křižovatce s ulicí Březiněveskou. Po dokončení přeložek inženýrských sítí v dané oblasti bude následovat akce Rekonstrukce ul. Klapkova pod záštitou OTV MHMP, jež bude mimo jiné zahrnovat úpravu zastávek na bezbariérové.

Celkové náklady na rekonstrukci TT dosáhly 76 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost EUROVIA CS, a. s.

 

Kontakt pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • SMS Jízdenka
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace