Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Dopravní podnik zahájí unikátní projekt „Umění v metru“
 

Dopravní podnik zahájí unikátní projekt „Umění v metru“

Praha, 26. října 2011 - Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP) představí dlouhodobý projekt „Umění v metru“ (dále jen UM!), který poukáže na architektonickou a výtvarnou kvalitu pražského metra a vnese do jeho prostor další umělecké formy. Projekt bude zahájen spoluprací s mezinárodním festivalem KomiksFEST!.

 

V pražském metru se v současné době nachází více než 100 uměleckých děl významných českých umělců dvacátého století, která jsou součástí kulturního bohatství naší země. Snahou DPP je na tato díla upozornit širokou veřejnost a představit je přístupnou a zábavnou formou.

„Zahájením projektu „Umění v metru“ se Praha zařadí mezi světové metropole, které pojímají výtvarná díla jako součást metra a zkvalitňují tím cestování MHD,“ uvedl generální ředitel DPP Martin Dvořák. Po dvacetileté odmlce se tak vrací umění do prostor pražského metra.

První instalace představí šest předních českých komiksových výtvarníků. Ve spolupráci s mezinárodním festivalem KomiksFEST! vytvořili umělci v prostorách stanic trasy metra C originální komiksové intervence, které cestující mohou vidět ve stanicích Nádraží Holešovice, I. P. Pavlova, Pražského povstání, Kačerov, Opatov a Háje. Umělci při jejich ztvárnění pracovali se sociálním aspektem veřejného prostoru nebo přímo s názvem stanice. „Básně Jana Těsnohlídka mě oslovují svojí surovostí a zároveň mi přijdou hodně současné, proto jsem se o ně chtěl podělit i s cestujícími metra, kde mi poezie jaksi chybí“, dodal výtvarník stanice metra Nádraží Holešovice Jaromír 99, který pracoval s verši významného českého básníka.

„Umění v metru“ v roce 2012

Projekt UM! bude probíhat v příštích několika letech. V současné době DPP připravuje aktivity pro rok 2012.

V rámci UM! budou mít cestující pražského metra možnost seznámit se jak s původními uměleckými díly umístěnými v prostorách od 70. let dvacátého století, tak s pracemi současných umělců. Pražské metro nabídne jedinečnou možnost konfrontace nejrůznějších uměleckých přístupů a spojí několik generací umělců, teoretiků umění architektury nebo studentů vysokých škol. Mezi další plánované aktivity příštího roku patří série komentovaných prohlídek, debaty s umělci, architekty, teoretiky umění nebo sociology, vystoupení, koncerty nebo performance. Další výraznější aktivitou bude spolupráce v rámci festivalu Street for Art formou různých druhů živého umění (performance, výtvarné umění a film).

„Projekt „Umění v metru“ nepodporuje pouze mladé umělce, ale jedná se i o nástroj zvýšení sociální kontroly v prostorách metra, který může pomoci snížit negativní projevy vandalismu“, dodal Martin Dvořák.

Financování projektu

Finanční náklady projektu UM! jsou odhadovány na téměř 2 miliony korun. Na financování projektu se podílí DPP a partner projektu společnost Rencar. Snahou DPP bude získat finanční prostředky z veřejných zdrojů na základě grantového řízení. Projekt bude podpořen příjmy z obchodní podpory (merchandising, moderní technologie). V současné době vzniká podrobný rozpočet a časový harmonogram.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.umenivmetru.cz

***

Informace pro editory

Stanice Háje (autor: Karel Jerie)

Jeho malbě dominuje odvážné, silné využití barev. Tento tuzemský komiksový výtvarník dodává ke své tvorbě: „Stanici metra Háje jsem si vybral, neboť svým názvem navazuje na část mé tvorby, zaměřené na život v lese, houby, houbaře a další obyvatele a návštěvníky lesa. Obraz zpřístupňuje metro lesním tvorům a vnáší vůni temných hvozdů do míst technického pokroku. V rovině symbolické se les i metro vztahují k nevědomí, které je mimo jiné zdrojem fantazijních obrazů. Cesta metrem tak může být inspirací k tvorbě i průsečíkem techniky a živé přírody“.

Stanice Opatov (autor: Jaromír Plachý)

Pro autora stanice metra Opatov je typický výtvarný minimalismus a neotřelá kombinace bizarního, krvavého a melancholického. V jeho komiksech (Koule a krychle) ožívají geometrické obrazce, vajgly a exkrementy. „Metrem jezdí každý a kdo říká že ne, tak kecá“, dodává Jaromír Plachý.

Stanice Kačerov (autor: Vladimír 518)

Tento autor je znám široké veřejnosti díky své hudbě jako člen rapové formace PSH. Je zakládající osobností graffiti a hiphopové scény u nás. V komiksu je jeho stopa sice jen okrajová, ale stvořil několik výrazných příběhů. Jejich výtvarná originalita a energická, rozevlátá linka pramení z graffiti poetiky. “V mém případě se jedná o sérii portrétů pražských bezdomovců, respektive dvojportrétů, s tím, že jeden z nich vždy zachycuje momentální stav, v kterém jsem konkrétního bezdomovce potkal. Druhý portrét reálnou postavu komiksově posunuje, čili se nacházíme napůl cesty mezi každodenním městským panoptikem a stylizovaným komiksovým prostředím”, komentuje tvorbu Vladimír 518.

Stanice Pražského povstání (autor: David Böhm)

Spolu s Jiřím Frantou byl dvakrát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého za kresby, kterými vstupují do veřejného prostoru a galerií. V Böhmově podání vítězí samotný akt a způsob tvorby, nikoliv výsledek. Během svých performancí tak do vzniku díla zapojuje i jeřáby či kyvadla. “Nakreslil jsem dva vlaky metra plné lidí. Některé lidi jsem si vybral a vytvořil k nim mikro příběhy, co se stane potom, nebo před tím, než se octli v metru...”, dodává výtvarník David Böhm.

Stanice I. P. Pavlova (autor: Kateřina Bažantová Ktaiwanita)

Kresbu této stanici věnovala všestranná autorka pohybující se na hraně DIY kultury a moderního, chytrého, autorského výtvarného „popu“. Je aktivní i ve webdesignu, dokreslované fotografii, scénografii, tvoří klipy a animaci pro televizi. K vybrané stanici dodává: “Ivan Petrovič Pavlov (14. 9. 1849 - 27. 2. 1936) ruský fyziolog, psycholog a lékař. Roku 1904 byl vyznamenán Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu. Jemu je věnována nejen stanice, ale i tato kresba. Neboť kde jinde, než v prostředí hromadných dopravních prostředků se stírá rozdíl mezi člověkem a zvířetem, dochází na základní podmíněné reflexy a bují mechanismy psychologických a fyziologických fenoménů“.

Stanice Nádraží Holešovice (autor: Jaromír 99)

Tvůrce získal velkou pozornost už svým prvním komiksovým projektem, když se kresebně a námětově podílel na trilogii Alois Nebel spolu se spisovatelem Jaroslavem Rudišem (Nebe pod Berlínem), jejíž filmová adaptace vstoupila nedávno do kin. Stvořil také autorský komiks Bomber, k němuž vydal i hudební soundtrack.

 

Kontakty pro více informací:

Ilona Vysoudilová
Vedoucí Tiskového oddělení a tisková mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy,
email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Lenka Hluchá
Vedoucí projektu Umění v metru,
email: HluchaL@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • SMS Jízdenka
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace