Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Dopravní podnik představí veřejnosti hodnoty řidičů MHD
 

Dopravní podnik představí veřejnosti hodnoty řidičů MHD

"V Praze, 1. srpna 2011 – Dopravní podnik hl. m. Prahy připravil na druhou polovinu léta informační kampaň v dopravních prostředcích s podtitulem „Za lepší cestování v MHD“.

 

Cestující se v rámci kampaně zábavnou formou dozví z plakátů, letáků a animovaných spotů promítaných na velkoplošných obrazovkách ve stanicích metra základní hodnoty, které by měly být vlastní každému řidiči MHD. Kampaň zároveň upozorní cestující na pravidla a možnosti, které řidičům k naplňování jejich základních pracovních úkolů pomáhají.

„Pražský provoz každodenně přináší řadu problematických momentů, které musí naši řidiči řešit. Jejich práce není jednoduchá a veřejnost si často neuvědomuje, jaké množství pravidel musí dodržovat a mnohdy řidičům situaci neulehčují. Proto jsme se rozhodli zábavnou formou některé z těchto hodnot a situací veřejnosti připomenout. Věříme, že aktuální kampaň přispěje ke zvýšení kvality a bezpečnosti pražské MHD,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák.

Kampaň volně navazuje na podobný projekt „Slušné chování v dopravních prostředcích“, který Dopravní podnik realizoval v roce 2009 a s nadsázkou upozorňoval na nevhodné chování v dopravních prostředcích MHD.

„Během kampaně jsme vnímali pozitivní ohlasy veřejnosti. Proto jsme se i nyní snažili kampaň připravit v podobném zábavném duchu, i když její obsah je poměrně vážný a především důležitý pro plynulý a bezpečný provoz MHD,“ vysvětluje Dvořák.

Součástí kampaně budou plakáty v tramvajích a autobusech, DL brožury ve vestibulech metra a animované spoty promítané na Metrovision ve stanicích metra. Jsou věnované čtyřem základním tématům – spolehlivosti, ochotě poradit, zodpovědnosti a dodržování předpisů. Vtipnou formou popisují zejména skutečnost, že řidičům mohou k naplňování jejich základních hodnot pomoci i cestující a v některých případech je jejich pomoc absolutní nutností.

Dopravní podnik aktuální kampaň „Za lepší cestování v MHD“ realizoval po konzultacích se samotnými řidiči a ve spolupráci s agenturou Bison & Rose, která připravila grafické návrhy jednotlivých informačních materiálů.

 

Kontakt pro více informací:

Ilona Vysoudilová
Vedoucí Tiskového oddělení a tisková mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy,
email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace