Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Dopravní podnik nabízí reklamní plochy na autobusech
 

Dopravní podnik nabízí reklamní plochy na autobusech

V případě zájmu o pronájem reklamních ploch na autobusech pražské MHD (150 ks autobusech typu SOR NB12 a 150 ks autobusech typu SOR NB18), je třeba zúčastnit se poptávkového řízení na výběr nájemce.

 

Své nabídky na pronájem reklamních ploch podávejte v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu Poptávkové řízení na pronájem reklamních ploch, který je dostupný zde.

Poštovní adresa pro podání nabídek:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
odbor Marketing a komunikace,
Sokolovská č.p. 42/217,
190 22 Praha 9.

Nabídky lze podat též osobně do podatelny Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na stejné adrese.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nabídky lze osobně podat nejpozději do 20. listopadu 2017 do 12.00 hodin.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla v požadované lhůtě na výše uvedenou adresu skutečně doručena. Nepostačuje tak nabídku ve lhůtě pouze odeslat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě potřeby bližších informací či dotazů k poptávkové řízení využijte kontaktní email: Reklamni.Plochy@dpp.cz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kompletní dokumentace k poptávkovému řízení je k dispozici zde:

Dokumentace k poptávkovému řízení
 Příloha číslo 1. Specifikace reklamních ploch
 Příloha číslo 2. Provozní a technické podmínky umisťování reklamy na majetku DPP
 Příloha číslo 3. Smlouva o nájmu reklamních ploch
 Příloha číslo 4. Zadání poptávkového řízení
 Příloha číslo 5. Závazná nabídka k Poptávkovému řízení na pronájem reklamních ploch – vzor

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace