Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Dopravní podnik investuje do nových bezpečnostních prvků na pohyblivých schodech
 

Dopravní podnik investuje do nových bezpečnostních prvků na pohyblivých schodech

V Praze, 16. srpna 2010 – Generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy předloží na následujícím jednání představenstva společnosti, které se bude konat v září 2010, investiční plán týkající se doplnění nových bezpečnostních prvků na pohyblivé schody. Tyto bezpečnostní prostředky, mezi něž budou patřit například odkláněcí kartáče, dále posílí bezpečnost cestování na eskalátorech.

 

Výměna všech pohyblivých schodů starší výroby není v současné době reálná, vzhledem k tomu, že by si vyžádala investice ve výši 5–6 miliard .

Nové bezpečnostní prvky

Životnost eskalátorů se starším datem výroby je datována do roku 2020. Dopravní podnik v souladu s investičním plánem společnosti postupně mění tento druh pohyblivých schodů za zcela nové. Jedná se o postupný proces, který je realizován v průběhu několika let.

Na staré typy eskalátorů jsou postupně montovány tzv. odkláněcí kartáče. První bezpečnostní prvky tohoto typu byly instalovány ve stanicích metra B a C, Křižíkova (na trojici staničních pohyblivých schodů), resp. Florenc (jedno rameno eskalátorů).

Nové bezpečnostní prvky by měly být instalovány během následujících šesti měsíců. Musíme si ovšem uvědomit, že pohyblivé schody jsou pouze stroje, proto je nutné především dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, a tak nehodám předcházet, uvedl předseda představenstva Dopravního podniku David Vodrážka.

Informační kampaň

Dopravní podnik začátkem letošního roku realizoval projekt bezpečného cestování na eskalátorech a vydal informační brožuru Desatero cestování po pohyblivých schodech. Impulsem k vydání této brožury bylo připomenout cestujícím pravidla, která je nutné dodržovat při jízdě na pohyblivých schodech. Kampaň stále pokračuje ve formě nálepek velikosti A4 na eskalátorech, v systému metrovision (videoprojekce ve stanicích metra) a na internetových stránkách DP.

Dopravní podnik v nejbližších dnech požádá ředitele pražských mateřských a základních škol o spolupráci na projektu bezpečného cestování na eskalátorech. Společnost zašle do všech škol informační brožuru a letáky s instrukcemi, jak bezpečně cestovat na pohyblivých schodech.

Dopravní podnik také opakovaně prostřednictvím médií apeluje na všechny cestující, zejména na rodiče malých dětí, aby dbali bezpečnostních pokynů jízdy na pohyblivých schodech.

Kontrola pohyblivých schodů

Drážní úřad provedl v období 25. – 27. května 2010 kontrolu pohyblivých schodů ve vybraných stanicích metra linek A a B. Pověření pracovníci drážního úřadu v rámci pravidelné revize nezjistili žádné nedostatky.

Drážní úřad se v rámci kontroly pohyblivých schodů ve stanicích metra Můstek, Anděl, Florenc, Náměstí republiky a Křižíkova zaměřil především na revizi technického stavu, dodržování vykonávání pravidelné údržby a technických parametrů eskalátorů. Předmětem kontroly Drážního úřadu byly eskalátory vyrobené v období 1981 – 1988. Eskalátory označili za odpovídající bezpečnostním normám.

Dopravní podnik provádí kontrolu pohyblivých schodů v pravidelných intervalech a za poslední období nebyly v rámci ní zjištěny jakékoli nedostatky.

V pražském metru je v současnosti provozováno 103 původně instalovaných pohyblivých schodů staršího provedení, z toho 55 ramen pohyblivých schodů typu ET ruské výroby a 48 ramen výrobce Transporta. Nejstarší byly uváděny do provozu od roku 1980.

Kontakt pro více informací:

Ilona Vysoudilová
Vedoucí odd. Komunikace Dopravního podniku hl. m. Prahy,
email: vysoudilova@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace