Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Dopravní podnik dnes představil koncept „Chováme se odpovědně“
 

Dopravní podnik dnes představil koncept „Chováme se odpovědně“

V Praze, 15. dubna 2008 – Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, dnes představil nový koncept „Chováme se odpovědně", který je zaměřený na sociálně-ekologické oblasti spolupráce Dopravního podniku s vybranými organizacemi v České republice. Cílem celého konceptu „Chováme se odpovědně" je podpora činností, které vedou k odstraňování bariér v hromadné dopravě a zároveň k výchově k odpovědnosti za životní prostředí.

 

Dopravní podnik zahájil v rámci konceptu „Chováme se odpovědně“ spolupráci s organizacemi:

 1. NRZP – Národní rada osob se zdravotním postižením,
 2. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené,
 3. OSA – Centrum pro podporu samostatnosti,
 4. SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
 5. Tyflocentrum – společnost poskytující služby zrakově postiženým.

Z hlediska ekologie spolupracuje Dopravní podnik s občanským sdružením Tereza.

Naše společnost se dlouhodobě snaží přispívat k sociální integraci a ke zlepšování ekologie v české metropoli. Od začátku 90. let investoval Dopravní podnik do projektů tohoto zaměření několik miliard korun, říká Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti. V průběhu letošního roku zahájíme spolupráci s vybranými organizacemi na několika projektech, kterými chceme veřejnosti ukázat, že hromadná doprava je přístupná naprosto všem osobám, tedy i občanům se sníženou pohyblivostí i orientací, dodává Dvořák.

Chováme se odpovědně je dlouhodobý projekt, ve kterém plánujeme pokračovat i v dalších letech, říká Jan Svoboda, ředitel marketingu a komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti. Organizace, se kterými spolupracuje či v budoucnu budeme spolupracovat, jsou vybírány na základě předem stanových kritérií interní komisí Dopravního podniku, přičemž veškerá spolupráce probíhá na nefinanční bázi, dodává Svoboda.

Důležité pro nás je, abychom cestujícím nabízeli kvalitní informační servis, který jim umožní komfortnější cestování a dostatek informací o cestování městskou hromadnou dopravou. Právě i z tohoto důvodu se snažíme neustále zdokonalovat naše internetové stránky a dnes jsme představili jejich novou podobu s mnoha vylepšeními, mezi které patří zejména jejich „bezbariérovost“, komentuje Dvořák.

V letošním roce se bude Dopravní podnik podílet rovněž na několika výukových programech pro děti předškolního a školního věku, přičemž základem spolupráce bude výchova dětí ke správnému cestování v hromadné dopravě. Dopravní podnik bude zároveň realizovat kurzy cestování jak pro mentálně postižené, tak pro nevidomé a slabozraké.

Dále se v tomto roce bude Dopravní podnik podílet na publikaci užitečných brožur, které budou vysvětlovat zásady pomoci tělesně a zdravotně postiženým v dopravních prostředcích.

Kontakty pro více informací:

Ondřej Pečený – vedoucí odd. komunikace Dopravního podniku, email: pecenyo@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • SMS Jízdenka
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace