Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Dopraváci dlouhodobě přispívají svou krví
 

Dopraváci dlouhodobě přispívají svou krví

Praha,  29. listopadu 2016 – Zaměstnanci Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti (DPP) jsou dlouhodobými dárci krve. Dle výsledků interní ankety je zřejmé, že takřka pětina jejích respondentů krev daruje pravidelně. Na vnitropodnikovou anketu, která se uskutečnila na přelomu srpna a září, navázala kampaň „Dopravácká krev“, jejímž cílem bylo zvýšení informovanosti a oslovení prvodárců uvnitř DPP.

 

„Vnitropodnikovou kampaní jsme chtěli kolegy ze všech provozů upozornit na nárůst potřeby krve a zároveň je k dárcovství motivovat. Vedl nás k tomu fakt, že obecně ubývá krve od nových dárců. Stávající dárci stárnou a  potenciální dárci krve jsou motivování spíše výdělkem, než jen vlastním dobrým pocitem. Jako společensky odpovědná firma jsme toho názoru, že by podobné kampaně měly být standardní součástí běžných aktivit velkých firem“, řekl Jiří Štábl, vedoucí oddělení Komunikace a tiskový mluvčí DPP.

Na přelomu srpna a září proběhla uvnitř DPP anketa, která mapovala vztah zaměstnanců pražského dopravce k dárcovství krve. Z jejích výsledků vyplynulo, že takřka pětina jejích respondentů již krev daruje. Symbolem kampaně se stal červený barel s logem „Dopravácké krve.“ Jeho objem 200 l značí množství nové krve,kterou  by DPP chtěl „pomyslně“ přispět, což znamená oslovení cca 450 prvodárců.

Vnitropodniková anketa následně přešla od 8. září do 28. listopadu do informační kampaně v DPP, při které byly publikovány rozhovory s některými pravidelnými dárci krve a zaměstnanci měli možnost stát se prvodárci „Dopravácké krve“ na odběrném místě Ústavu hematologie a krevní transfuze.

"Velmi si vážím toho, že zaměstnanci Dopravního podniku, kteří pomyslně cedí krev pro Prahu a Pražany každý den při své práci,darují i svou opravdovou krev,aby pomohli zachránit životy ostatních," řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD).

Možnost darovat krev či se stát prvodárcem po 28. listopadu 2016 určitě nekončí. Naopak, největším přínosem celé informační kampaně bude, pokud se tato iniciativa setká se zájmem dalších větší organizací či firem, které by mohly tuto bezesporu záslužnou aktivitu zařadit do svých pravidelných plánů.

Jde o skvělý nápad hodný následování a v rámci Sdružení dopravních podniků bude tento námět předmětem diskuze s cílem zapojení dalších dopravních podniků nebo jiné formy podpory takové kampaně,“ hodnotí záměr Michal Kraus, předseda Sdružení dopravních podniků ČR.

V současné době je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno kolem 270 tisíc dárců krve a jejích složek a k dosažení doporučeného počtu však stále „chybí“ zhruba 150 tisíc. Rozhodnutí „chci darovat krev“ musí každý z nás učinit sám, nicméně smyslem dárcovství je především, že nikdo z nás nikdy neví, kdy bude sám krev potřebovat. Ze statistik zdravotnických organizací vyplývá, že  každý člověk za svůj život potřebuje průběrně 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený zkrve . Na komplikovanější operaci je potřeba i 10 jednotek krve po 300 ml. Jedním odběrem lze zachránit až 4 lidské životy.

 

Kontakty pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 
krev ilustracni  

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • SMS Jízdenka
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace