Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Daňový doklad k jízdnému
 

Daňový doklad k jízdnému

Daňový doklad k zakoupené jízdence v automatech na jízdenky a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je možné získat:

 • na emailové adrese danovydoklad@dpp.cz po zaslání naskenovaného originálu jízdenky, daňový doklad bude zaslán také jako sken na uvedenou kontaktní emailovou adresu,
 • v budově Centrálního dispečinku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 po předložení originálu zakoupené jízdenky v kanceláři č. 334.

Zjednodušený daňový doklad může Dopravní podnik vystavit pouze do hodnoty 10.000,- Kč včetně DPH a maximálně do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Kopii daňového dokladu k časové jízdence vydané na prodejních místech, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je možné získat:

 • na emailové adrese: danovydoklad@dpp.cz po zaslání naskenovaného originálu časového kuponu, nebo uvedení čísla identifikátoru, čísla průkazky PID nebo uvedení čísla daňového dokladu, popř. jiné identifikační údaje, na základě kterých bude možné kopii daňového dokladu opakovaně vydat, daňový doklad bude zaslán také jako sken na uvedenou kontaktní emailovou adresu.

Jízdenka pro jednotlivou jízdu vydaná z terminálu v tramvajích je současně zjednodušeným daňovým dokladem, údaje uvedené na tomto jízdním dokladu jsou v souladu se zněním Zákona o DPH.

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace