Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Daňový doklad k jízdnému
 

Daňový doklad k jízdnému

Daňový doklad k zakoupené jízdence v automatech a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je možné získat:

 • na emailové danovydoklad@dpp.cz po zaslání naskenovaného originálu jízdenky, daňový doklad bude zaslán také jako sken na uvedenou kontaktní emailovou adresu,
 • v budově Centrálního dispečinku MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 po předložení originálu zakoupené jízdenky v kanceláři č. 335, 334 nebo v přízemí výdejní okénko P05 (informace na recepci).

Zjednodušený daňový doklad může Dopravní podnik vystavit pouze do hodnoty 10.000,- Kč včetně DPH a maximálně do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Kopii daňového dokladu k časové jízdence vydané na prodejních místech, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, popř. vydané prostřednictvím e-shopu DPP je možné získat:

 • na emailové adrese: danovydoklad@dpp.cz po zaslání naskenovaného originálu časového kuponu, nebo uvedení čísla čipové karty Lítačky (Opencard), čísla průkazky PID nebo uvedení čísla daňového dokladu, popř. jiné identifikační údaje, na základě kterých bude možné kopii daňového dokladu vydat, daňový doklad bude zaslán také jako sken na uvedenou kontaktní emailovou adresu,
 • na pracovišti: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, odbor Jízdní doklady, kancelář č. 521 po předložení originálu jízdního dokladu.
 

Přejít na navigaci


 
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace