Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Kvalita » Vývoj systémů kvality v Dopravním podniku
 

Vývoj systémů kvality v Dopravním podniku

Hlavním realizačním procesem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti je provozování veřejné přepravy osob. S tímto procesem souvisí i řada podpůrných činností, které významně ovlivňují spokojenost našich zákazníků – cestujících.

V systémech řízení kvality jsme držiteli 6-ti certifikátů. Pět certifikovaných systémů řízení je strukturováno dle požadavků normy ISO 9001 a jeden dle požadavků normy EN 13816. Plnění požadavků uvedených standardů je pravidelně prověřováno certifikačními organizacemi.

Systémy řízení kvality nám umožňují zaměřit se na sledování průběhu procesů s využitím preventivního přístupu, tzn. předcházet možným neshodám. Využíváním zpětné komunikace od zákazníků se snažíme identifikovat potřeby pro zlepšování poskytovaných služeb, a tím přispívat ke zvyšování spokojenosti zákazníků. Pružně reagujeme na organizační změny a outsourcing činností, plnění smluvních požadavků, změny právních předpisů, technických norem, specifikací a vnitřních postupů. Naši zaměstnanci, kteří jsou v systémech řízení kvality zapojeni, jsou pravidelně vzděláváni a prověřováni z požadavků norem, právních požadavků a chování k zákazníkům.

Časový vývoj aktivit v oblasti kvality v Dopravním podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti
rok události

1994

počátek implementace prvního systému řízení kvality v Opravně tramvají;

1995

zahájení členství  Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v České společnosti pro jakost;

1997

založení Programu kvality služby jako nástroje pro měření úrovně poskytovaných služeb v rámci veřejné přepravy osob;

1998

získání prvního certifikátu na systém řízení kvality dle normy ISO 9002 pro Opravnu tramvají. Jedná se nejen o první certifikát našeho dopravního podniku, ale o první certifikát udělený v městské hromadné dopravě na území České republiky;

1999

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se stává členem Klubu kvality služby ustanoveného v Paříži pod názvem CYQUAL společně s dopravními podniky RATP Paříž, STIB Brusel, TPG Ženeva a Metro Madrid;
Ústřední dílny autobusů získaly certifikát na systém řízení kvality dle normy ISO 9002;

2002

získání certifikátu dle normy ISO 9001 na činnosti v oblasti nákupu, skladování a vydávání náhradních dílů, produktů a oděvů v rámci jednotky Zásobování;

2006

Stanice technické kontroly č. 31.03 získala certifikát dle normy ISO 9001, který povinně vyžaduje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
proběhla certifikace první linky metra (linky C) dle požadavků ISO 9001 na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;

2007

rozšíření certifikátu dle normy ISO 9001 o linku metra A na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;
získání prvního certifikátu dle normy EN 13816 v České republice pro všechny tři linky metra (A, B a C) na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;

2008

získáním certifikátu pro linku metra B dle normy ISO 9001 na hlavní realizační proces „Veřejná přeprava osob“ v rámci jednotky Provoz Metro došlo k završení certifikace všech tří linek metra;

2009

udělení akreditovaného certifikátu dle normy EN 13816 německým akreditačním orgánem na „Veřejnou přepravu osob“ v rámci jednotky Provoz Metro;
přechod systémů QMS na požadavky revidované normy ISO 9001:2008;
ukončení kolektivního členství (mimo individuálního) v České společnosti pro jakost;

2011

změna certifikační společnosti ve třech certifikovaných útvarech DPP: v provozovně Ústřední dílny BUS, jednotce Zásobování a středisku Stanice technické kontroly, které jsou společně s jednotkou Provoz Metro držiteli certifikátů dle ISO 9001:2008;
měření dvou nových standardů kvality v oblasti bezpečnosti a dopadu na životní prostředí;

2012

změna certifikační společnosti v rámci provozovny Opravna tramvají, která je držitelem certifikátu dle ISO 9001:2008;

2013

rozšíření systému řízení kvality na proces veřejná přeprava osob jako celek (rozšíření o autobusy, tramvaje a lanovou dráhu, a dále na všechny nezbytné procesy úseku dopravního, např. plánování a organizování dopravy, dispečerské řízení provozu, tvorbu jízdních řádů, informování veřejnosti a Muzeum MHD);

2014

rozšíření certifikovaných činností dle norem ISO 9001 a EN 13816 o veřejnou přepravu osob tramvajemi, autobusy a lanovou dráhou a dále o provozování podnikového Muzea MHD (dle ISO 9001), čímž naše společnost potvrdila poskytování klíčové služby – veřejné přepravy osob – dle jednotných mezinárodních, resp. evropských pravidel.

2017

rozšíření certifikovaných činností dle normy ISO 9001 o Zajišťování provozuschopnosti dopravních zařízení metra a recertifikace všech stávajících činností dle nových požadavků ISO 9001:2015 a dle požadavků EN 13816 v případě veřejné přepravy osob metrem, tramvajemi, autobusy a lanovou dráhou.

Při plánování a realizaci procesů postupně zohledňujeme identifikaci a hodnocení rizik procesů z kvalitativního pohledu, a dále vliv činností na životní prostředí a bezpečnost cestujících. Obnovou vozového parku, umožňující například u nových souprav tramvají a metra rekuperaci elektrické energie zpět do sítě, přispíváme v rámci snižování spotřeby elektrické energie ke snižování negativních vlivů na životní prostředí. Pro snižování spotřeby pohonných hmot a redukci emisí používáme šetrnější emulzní naftu a motory s nižší spotřebou paliva. V oblasti bezpečnosti dbáme jak na bezpečnost cestujících například pomocí preventivních grafických upoutávek či formou hlášení, tak na bezpečnost našich zaměstnanců při realizaci vnitropodnikových činností.

Strategickým záměrem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti je zavedení systémů řízení v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti v celém podniku.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace