Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Autobusy
 

Bezbariérové cestování v autobusech Dopravního podniku hl. m. Prahy

Počet autobusů uzpůsobených pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu zaznamenal v posledních letech nebývalý nárůst. K 31.lednu 2016 vlastnil Dopravní podnik z celkového počtu 1 185 provozních autobusů již 924 jako nízkopodlažních.

Historický vývoj nízkopodlažnosti u autobusů

V Praze se první nízkopodlažní autobusy objevily na přelomu let 1994 a 1995. Do provozu byly uvedeny tři nízkopodlažní vozy Neoplan N4014/3, v následujícím roce pak první čtyři nízkopodlažní autobusy Karosa - Renault City Bus. Velký rozmach dopravy zajišťované nízkopodlažními vozy přišel v roce 2000, kdy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nakoupil 80 nízkopodlažních autobusů. Tím se zvýšil jejich počet téměř dvojnásobně. Na konci roku 2000 tak bylo garantováno vypravení v rozsahu 123 nízkopodlažních vozů v pracovní dny, 72 v sobotu a 75 nízkopodlažních vozů v neděli.

Poslední období je „nízkopodlažní“

Zvláštní linka pro cestující na vozíku Zvláštní linka pro cestující na vozíku Další nárůst garantovaných spojů byl postupný v závislosti na dodávkách nových autobusů, k výraznému zvýšení opět došlo začátkem roku 2010 a nejnověji v prvním čtvrtletí 2011.

Garantované nízkopodlažní vypravení v maximálním období pracovního dne (v ranní přepravní špičce) je celkem 603 vozů (296 standardních, 257 kloubových, 50 midibusů). V sobotu se jedná celkem o 352 vozů (188 standardních, 128 kloubových, 38 midibusů). V neděli se pak jedná celkem o 349 vozů (186 standardních, 125 kloubových, 38 midibusů).

V současné době má Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost v autobusovém vozovém parku 78% nízkopodlažních vozidel. Z celkem 1 185 autobusů je 924 vozidel nízkopodlažních (475 standardních, 385 kloubových a 64 minibusů). Šest autobusů je částečně nízkopodlažních a jsou označovány jako „LOW ENTRY“. Procento nízkopodlažních vozidel bude v budoucích letech ještě růst, vyřazované původní klasické autobusy jsou nahrazovány právě moderními vozy nízkopodlažními.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se dlouhodobě věnuje zlepšování podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. V této oblasti spolupracuje především s Pražskou organizací vozíčkářů a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Při každém nasazení nového autobusu jsou s těmito organizacemi konzultovány otázky vnitřního uspořádání autobusu, označovacích a signalizačních prvků.

Pět P nízkopodlažního autobusu

Nízkopodlažní autobus Nízkopodlažní autobus Výhodou nízkopodlažního provedení je jednoznačně umožnění nástupu a výstupu osob na invalidním vozíku a zjednodušený nástup a výstup cestujících s dětským kočárkem. Význam však mají pro všechny cestující i samotného dopravce, protože umožňují snazší a rychlejší odbavení cestujících v zastávkách (například nejnovější autobusy typu SOR mají více dveří, odbavení je proto plynulejší a výhodou je i možnost přístupu na plošinu pro kočárky z druhých i třetích dveří).

Nízkopodlažní autobusy veřejnost vnímá kladně, i tato problematika se ale někdy neobejde bez kritiky. Lidé někdy negativně vnímají fakt, že většina sedaček je umístěna na zvýšených částech podlahy. To ale není bezdůvodné. Autobus má řadu zařízení (od palivových nádrží po vzduchojemy a podobně), které je nutno umístit pod podlahou. Dříve u klasických typů bylo pod podlahou místa dost a nyní se využívají méně exponovaná místa pod sedačkami. Zjednodušeně lze říci, že schody, které byly původně ve dveřích, jsou přemístěny k sedačkám.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost má zvláštní autobusovou linku

Kromě spojů zajišťovaných nízkopodlažními autobusy na pravidelných linkách provozuje DPP jednu zvláštní autobusovou linku. Tato linka je určena pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace; držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP/P; těhotné ženy (včetně jejich doprovodu) a pro cestující s dětmi do 3 let věku. Zvláštní autobusová linka spojuje bezbariérové bytové objekty na sídlištích s centrem města, kde je umožněn přestup na druhou obdobnou linku, kterou nově provozuje jiný dopravce (do prosince 2010 byla tato linka zajišťována DPP). Na linku jsou vypravovány 4 speciálně upravené autobusy typu Iveco Crossway LE. Vozy mají redukovaný počet sedadel a rozšířený prostor pro přepravu většího počtu vozíků (až 7 invalidních vozíků najednou).

Poznámka: Uvedené informace jsou platné k 31. lednu 2016.

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace