Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa B » Palmovka
 

Palmovka

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobonákladní výtah ev. č. 330 v návaznosti na osobní výtah ev. č. 328.

V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu ev.č. 330 vyústěno v kiosku v ulici Zenklova při nájezdu na Libeňský most, dolní nástupiště v úrovni vestibulu. Výtah ev.č. 328 spojující vestibul s nástupištěm je umístěn vedle trojice staničních pohyblivých schodů.

 

Vybrané technické údaje osobních výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vybrané technické údaje výtahu (úroveň vestibul nástupiště)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu

2.

Nosnost (kg)

1000

3.

Dopravní výška (m)

6,79

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1,0

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

úroveň vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: neomezená

dolní nástupiště:ulička o šířce 1780 mm

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v kleci výtahu.

  Osobní výtah z úrovně nástupiště do úrovně vestibulu (ev. č. 613-1-328)

Výtah ev.č. 613-1-328 úroveň nástupiště Výtah ev.č. 613-1-328 úroveň vestibulu

Vybrané technické údaje výtahu (uliční úroveň s úrovní vestibulu)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu

2.

Nosnost (kg)

2000

3.

Dopravní výška (m)

5,88

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1,0

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1400 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1500 mm, hloubka 2700 mm, kabina je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní vestibulu

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v kleci výtahu.

 Osobonákladní výtah z uliční úrovně do úrovně vestibulu (ev. č. 613-1-330)

Výtah ev.č.613-1-330 úroveň vestibulu Výtah ev.č.613-1-330 uliční úroveň

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace