Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa C » Háje
 

Háje

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah, který spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště trati C metra. Osobní výtah pohybující se po šikmé dráze je umístěn souběžně s pohyblivými schody z vestibulu na nástupiště metra.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

  Vstup do výtahu pro bezbariérový přístup do stanice Háje Vstup do výtahu pro bezbariérový přístup do stanice Háje

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následné tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vstup do výtahu ve vestibulu stanice Vstup do výtahu ve vestibulu stanice

Vstup do výtahu na nástupišti metra Vstup do výtahu na nástupišti metra

Vybrané technické údaje osobního výtahu č. 416

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg) 1125

3.

Dopravní výška (m) 14,66

4.

Dopravní rychlost (m/s) 0,63

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1200 mm, hloubka 2100 mm,

klec je průchozí a pohybuje se po šikmé dráze

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

 

V případě poruchy osobního výtahu, spojujícího úroveň vestibulu s úrovní nástupiště je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn pouze osobám na invalidním vozíku dvojicí upravených nákladních výtahů ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upravenými nákladními výtahy v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.
Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, a znalá obsluhy vozíku.
Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.
Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od  kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahem odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob těmito nákladními výtahy není povolena.

Výtahy jsou na všech vstupech označeny piktogramy.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace