Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa C » Chodov
 

Chodov

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít dva osobní výtahy, spojující uliční úroveň s podchodem v úrovni vestibulu v návaznosti na osobní výtah, umístěný vedle pevného schodiště a spojující úroveň vestibulu s nástupištěm metra.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde .

Plánek stanice metra Chodov Plánek stanice metra Chodov

Vybrané technické údaje osobních výtahů jsou uvedeny následujících tabulkách.

Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Osobní výtah u zastávky autobusů směrem z centra (OsV 403)

Vstup z úrovně ulice Vstup z úrovně ulice

Vstup v podchodu v úrovni vestibulu Vstup v podchodu v úrovni vestibulu

Vybrané technické údaje výtahu v Roztylské ulici směr z centra

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg) 630

3.

Dopravní výška (m) 4,45

4.

Dopravní rychlost (m/s) 1,00

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovni vestibulu

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Osobní výtah u zastávky autobusů směrem do centra (OsV 132)

Vstup z úrovně ulice Vstup z úrovně ulice

Vstup v podchodu v úrovni vestibulu Vstup v podchodu v úrovni vestibulu

Vybrané technické údaje výtahu v Roztylské ulici směr do centra

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu.

2.

Nosnost (kg) 2000

3.

Dopravní výška (m) 4,85

4.

Dopravní rychlost (m/s) 0,25

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 1500 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1600 mm, hloubka 2650 mm,

kabina je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s úrovní vestibulu

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Ovladače na nástupištích nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. Ovladače v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic Akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště : neomezená.
dolní nástupiště: Chodba šíře 1700 mm, délka cca 11 m

13.

Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Osobní výtah z nástupiště do vestibulu (OsV 048)

Horní vstup výtahu OsV048 ve vestibulu Horní vstup výtahu OsV048 ve vestibulu Dolní vstup výtahu OsV048 na nástupišti Dolní vstup výtahu OsV048 na nástupišti

Vybrané technické údaje výtahu z nástupiště do vestibulu

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob.

2.

Nosnost (kg) 1 000

3.

Dopravní výška (m) 5,39

4.

Dopravní rychlost (m/s) 0,5

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená
dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled na nástupištích i v kabině

 

V případě poruchy osobního výtahu, spojujícího úroveň vestibulu s úrovní nástupiště, je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn pouze osobám na  invalidním vozíku upraveným nákladním výtahem ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.
Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upraveném nákladním výtahu je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, a znalá obsluhy vozíku.
Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.
Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od  kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahem odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto nákladním výtahem není povolena.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace