Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa C » Roztyly
 

Roztyly

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah číslo 295, který spojuje úroveň vestibulu v uliční úrovni s úrovní nástupiště trati C metra. Osobní výtah je umístěn v části pevného schodiště vedoucího z vestibulu na nástupiště metra.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Vstup do výtahu pro bezbariérový přístup do stanice Roztyly Vstup do výtahu pro bezbariérový přístup do stanice Roztyly

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

V případě poruchy osobního výtahu, spojujícího úroveň vestibulu s úrovní nástupiště je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn pouze osobám na invalidním vozíku upraveným nákladním výtahem ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:

Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.
Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upraveném nákladním výtahu je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, a znalá obsluhy vozíku.
Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.

Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahem odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.

Přeprava jiných osob tímto nákladním výtahem není povolena.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště do vestibulu v uliční úrovni (OsV 295)

Vstup do výtahu č. 295 v úrovni nástupiště Vstup do výtahu v úrovni nástupiště

Přístup k výtahu č. 295 v úrovni vestibulu Přístup k výtahu v úrovni vestibulu

Vybrané technické údaje výtahu č. 295

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1000

3.

Dopravní výška (m)

5,00

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

úroveň vestibulu v uliční úrovni s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na obou nástupištích a v kabině.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace