Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa B » Smíchovské nádraží
 

Smíchovské nádraží

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze návazně použít dvě šikmé schodišťové plošiny, umístěné v části pevných schodišť. První plošina spojuje úroveň ulice v blízkosti obratiště tramvají se spojovací chodbou nad nástupištěm, druhá plošina spojuje úroveň spojovací chodby s nástupištěm metra.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice metra Smíchovské nádraží – ul. ROzkošného Plánek stanice metra Smíchovské nádraží – ul. ROzkošného
Výstup ze stanice Smíchovské nádraží v blízkosti ulice Rozkošného a odbavovací haly vlakového nádraží.

Dráha každé plošiny je oddělená skleněnou stěnou od pevného schodiště a nástupy jsou vybaveny optickými zábranami upozorňující hlasovým signálem na vstup do jízdní dráhy plošiny. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou, zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.

Při používání plošiny je nutno dodržovat návod k obsluze, který je umístěn v horní a dolní stanici a na štítu plošiny.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu se musí přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

Vybrané technické údaje plošin jsou uvedeny v následující tabulce.

Plošiny jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup v prostorách vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Šikmá plošina mezi úrovní ulice v blízkosti obratiště tramvají a vestibulem stanice (P 334)

Horní nástup první plošiny v uliční úrovni. Horní nástup první plošiny v uliční úrovni.

Dolní nástup první plošiny v úrovni spojovací      chodby. Na snímku je plošina v horní stanici. Pro přepravu      cestujícího je nezbytné plošinu přivolat stiskem      tlačítka, které je nutné držet ve stisknuté      poloze po celou dobu jízdy, dokud se plošina      automaticky nezastaví v prostoru dolního nástupu. Dolní nástup první plošiny v úrovni spojovací chodby. Na snímku je plošina v horní stanici. Pro přepravu cestujícího je nezbytné plošinu přivolat stiskem tlačítka, které je nutné držet ve stisknuté poloze po celou dobu jízdy, dokud se plošina automaticky nezastaví v prostoru dolního nástupu.

Šikmá plošina mezi vestibulem a nástupištěm stanice (P 333)

Horní nástup druhé plošiny v úrovni spojovací      chodby. Horní nástup druhé plošiny v úrovni spojovací chodby.

Dolní nástup druhé plošiny v úrovni nástupiště. Na snímku je plošina, přepravující cestující z nástupiště      metra do spojovací chodby. Dolní nástup druhé plošiny v úrovni nástupiště. Na snímku je plošina, přepravující cestující z nástupiště metra do spojovací chodby.
Dolní nástup druhé plošiny v úrovni nástupiště. Na snímku je plošina, přepravující cestující z nástupiště metra do spojovací chodby.

Vybrané technické údaje plošiny (shodné pro obě plošiny)

1.

Druh plošiny

samoobslužná, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

max. 250, 2 osoby

3.

Dopravní výška (m)

horní plošina: 7,02; doba jízdy cca 280 s

spodní plošina: 3,76, doba jízdy cca 100 s

4.

Dopravní rychlost (m/s)

0,15

5.

Velikost přepravního prostoru plošiny

šířka 900 mm, délka 1400 mm

6.

Provedení zabezpečení nástupů a prostoru plošiny

Nástupy jsou vybaveny optickými zábranami upozorňující hlasovým signálem na vstup do jízdní dráhy plošiny. Prostor plošiny je vybaven automatickou zábranou zamezující její opuštění mimo prostor nástupů.

7.

Podlaží (úroveň), které plošina spojuje

uliční úroveň v úrovni vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z plošiny v případech nouze

Po stisknutí tlačítka nouze je aktivováno nouzové signalizační zařízení na stanovišti trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a panelu plošiny

Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

Důležité upozornění: Ovládací tlačítko pro přivolání nebo pro jízdu musí přepravovaná osoba přidržovat po celou dobu jízdy plošiny, jinak se plošina zastaví.

11.

Hlášení dojetí plošiny do stanic

není

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy na plošinu

horní nástupiště: neomezená

dolní nástupiště: Dolní plošina má nájezdovou rampu délky cca 0,5 m, výšky 100 mm a šíře 1300 mm.

13.

Kamerový dohled

Na nástupištích a po celé dráze plošiny.

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace