Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa B » Stodůlky
 

Stodůlky

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu do stanice lze použít osobní výtah, který spojuje uliční úroveň s úrovní nástupiště. Vstup do výtahu v uliční úrovni je umístěn v samostatném objektu a přístupný po pěší komunikaci.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice Stodůlky Plánek stanice Stodůlky

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu v prostorách podchodu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště do samostatného objektu v úrovni ulice (OsV 375)

Vstup do výtahu v uliční úrovni Vstup do výtahu v uliční úrovni Vstup do výtahu na nástupišti metra Vstup do výtahu na nástupišti metra

Vybrané technické údaje výtahu

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

630

3.

Dopravní výška (m)

4,5

4.

Dopravní rychlost (m/s)

0,63

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

800 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň v úrovni vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

není

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: Samostatný objekt s přístupovou chodbou cca 2,6 m, šíře 1,42 m.

dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled

není

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace