Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa A » Muzeum (A/C)
 

Muzeum (A/C)

Bezbariérový přístup ve stanici metra Muzeum je řešen výtahy z nástupiště trasy C a nástupiště trasy A.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

planek muzeum planek muzeum

Přístup na nástupiště trati A.

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít dva osobní výtahy, jejichž vstup je umístěn v prostoru mezi ulicí Vinohradskou a budovou Národního muzea. Tyto výtahy spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště metra trati A.

Upozornění: Výtahy neumožňují přístup ani přestup na nástupiště trati metra C.

Přístup na nástupiště trati C.

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtah, jehož vstup je umístěn v parku mezi ulicemi Washingtonova a Wilsonova směrem ke stanici metra Hlavní nádraží.

Upozornění: Výtah neumožňuje přístup ani přestup na nástupiště trati metra A.

Přestup mezi tratěmi metra A a C

Přestup mezi tratěmi metra je možný pouze povrchovou cestou. Například pro přestup mezi tratí C a A je nezbytné použít nejdříve výtah z nástupiště trati C na povrch, odtud po pozemních komunikacích k výtahům trati A.

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům na nástupištích metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště trasy A do prostoru mezi ulicí Vinohradskou a budovou Národního muzea (OsV 289, 290)

 Vstup z ulice Vstup z ulice vstup z nástupiště vstup z nástupiště

Vybrané technické údaje výtahu trati A (shodné pro oba výtahy)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1200

3.

Dopravní výška (m)

35,3

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1,6

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1300 mm, hloubka 2100 mm,

kabina je průchozí.

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní nástupiště trati A

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled

je na nástupištích i v kabině výtahu.

Výtah z nástupiště trasy C do parku mezi ulicemi Washingtonova a Wilsonova - směr stanice metra Hlavní nádraží (OsV 025)

Vstup z parku Vstup z parku Vstup z nástupiště Vstup z nástupiště

Vybrané technické údaje výtahu trati C

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

630

3.

Dopravní výška (m)

9,02

4.

Dopravní rychlost (m/s)

0,65

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

800 mm, samočinně vodorovně posuvné dveře

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm,

kabina není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní nástupiště trati C

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Ovladače v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: Přístup z nástupiště tratě C ve směru Háje chodbou šíře 1350 mm a délky cca 7 m. Nástupiště neomezené.

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích, v kabině není.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace