Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa A » Petřiny
 

Petřiny

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah č. 475 v návaznosti na dvojici osobních výtahů č. 476 a č. 477. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu č. 475 vyústěno v kiosku na chodníku v ulici Brunclíkova,  dolní nástupiště je vyústěno do úrovně pod vestibulem. Horní nástupiště výtahů ev. č. 476 a 477 je v úrovni pod vestibulem, dolní v úrovni nástupiště metra.

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice metra Petřiny Plánek stanice metra Petřiny

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z úrovně pod vestibulem na uliční úroveň (OsV 475)

Přístup k výtahu č. 475 v ulici Brunclíkova Přístup k výtahu č. 475 v ulici Brunclíkova

Vstup do výtahu č. 475 v úrovni pod vestibulem Vstup do výtahu č. 475 v úrovni pod vestibulem

Vybrané technické údaje výtahu č. 475

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1600

3.

Dopravní výška (m)

4,72

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1600 mm, hloubka 2000 mm

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní pod vestibulem

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Výtahy z nástupiště na úroveň pod vestibulem (OsV 476 a 477)

Vstup do výtahů č. 476 a 477 v úrovni pod vestibulem Vstup do výtahů č. 476 a 477 v úrovni pod vestibulem Vstup do výtahů č. 476 a č. 477 v úrovni nástupiště Vstup do výtahů č. 476 a č. 477 v úrovni nástupiště

Vybrané technické údaje výtahu č. 476

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1600

3.

Dopravní výška (m)

32,59

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1600 mm, hloubka 2000 mm

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

úroveň pod vestibulem s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

3

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Vybrané technické údaje výtahu č. 477

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1600

3.

Dopravní výška (m)

36,09

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1600 mm, hloubka 2000 mm

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

úroveň pod vestibulem s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

4

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace