Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa A » Nemocnice Motol
 

Nemocnice Motol

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu z bočního nástupiště do vestibulu ve směru z centra lze použít osobní výtah č. 486,  z vestibulu na boční nástupiště ve směru do centra lze použít osobní výtah č. 487. Vestibul a nástupiště metra směrem do centra mají přístupy bezbariérové.

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice metra Nemocnice Motol Plánek stanice metra Nemocnice Motol

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v úrovni vestibulu a na nástupištích metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtahy z úrovně vestibulu na uliční úroveň (OsV 486 a 487)

Vstup do výtahu č. 486 v úrovni nástupiště směrem z centra Vstup do výtahu č. 486 v úrovni nástupiště směrem z centra

Vstup do výtahu č. 486 v úrovni vestibulu směrem z centra Vstup do výtahu č. 486 v úrovni vestibulu směrem z centra

Vstup do výtahu č. 487 v úrovni vestibulu směrem do centra Vstup do výtahu č. 487 v úrovni vestibulu směrem do centra

Vstup do výtahu č. 487 v úrovni nástupiště směrem do centra Vstup do výtahu č. 487 v úrovni nástupiště směrem do centra

Vybrané technické údaje výtahů č. 486 a 487 (shodné pro oba výtahy)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1025

3.

Dopravní výška (m)

6,105

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, klec je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

úroveň vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace